20 jun 2016 06:00

20 okt 2016 17:17

Hög skolchef hotade att anmäla lärare

SKÖVDE: Johan Rahmbergs agerande blir arbetsmiljöärende

Gymnasiechefen Johan Rahmberg har hamnat i blåsväder.
Han får kritik för hur han agerat mot lärare som haft hans son i undervisning. En lärare har känt sig hotad av Rahmberg som i ett telefonsamtal ska ha svurit mot läraren.

Det framgår av en skrivelse som skyddsombudet vid det aktuella gymnasieprogrammet skickat till sektorschefen Gustaf Olsson.

Orsaken är två händelser under maj och juni där Johan Rahmberg tagit kontakt med de aktuella lärarna för att diskutera sonens skolgång.

Lärarna upplever att Rahmberg inte klarat att hålla i sär sina roller som gymnasiechef och förälder.

I det ena fallet har läraren blivit uppringd på kvällen och under samtalet ska han både ha svurit och hotat att anmäla läraren till Skolinspektionen. Rahmberg har också skriftligen meddelat att han överväger en anmälan till Skolinspektionen för att sonen har fått sitt betyg meddelat via den interna lärplattformen och utan muntlig återkoppling.

Händelserna har upprört delar av lärarkåren och arbetslaget på det aktuella programmet står bakom anmälan.

De skriver i sin anmälan att de anser att Johan Rahmbergs agerande påverkat den psykosociala arbetsmiljön för hela arbetslaget samt förtroendet för gymnasiechefen.

Lärarna vill att sektorschefen Gustaf Olsson tar tag i frågan på ett lämpligt sätt eftersom att detta blivit en allvarlig arbetsmiljöfråga.

Gustaf Olsson säger till SLA att han kommer att göra en utredning och svara skyddsombudet i augusti.

– Det som hänt är olyckligt. Det är tråkigt för Johan och för organisationen, men han har all rätt att agera som pappa. Det är viktigt att man håller i sär rollerna och utifrån vad Johan sagt till mig har jag fullt förtroende för honom, säger Gustaf Olsson.

– Sedan förstår jag att när han sitter där som pappa ser man ändå honom som gymnasiechef.

Är det inte extra viktigt att inte svära mot lärare eller hota med Skolinspektionen när man har de dubbla rollerna.

– Många av de anmälningarna dit kommer från föräldrar. Det här är förmodligen inte det enda samtal där föräldern hotat med Skolinspektionen.

Men att Johan Rahmberg, gymnasiechef uttrycker sig på det sättet. Hur ser du på det?

– Han kan ju inte själv granska ärendet som gymnasiechef eftersom han är pappa så jag tycker inte att det är något konstigt. Han säger att han funderar på att gå till Skolinspektionen ur ett föräldraperspektiv. Jag har pratat med Johan och han erkänner att han blivit arg och använt svordomar.

Hur ser du på det?

– Det är svårt att uttala sig om. Man ska ha ett vårdat språk, men än så säger jag nog inte om det.

Har Johan Rahmberg hanterat det här på bästa möjliga sätt?

– Det kan inte jag säga som inte varit med. Det jag kan säga är att han väntade in i det längsta innan han agerade. Jag har inte börjat reda i det här än och jag ska höra lärarna. Jag har hört Johans version och han har all rätt att agera som pappa.

Hur hanterar du arbetslagets anmälan?

– Jag vet inte än. Jag måste tänka ordentligt först. Det är svårt. Det handlar om att han är pappa och han är gymnasiechef. Jag kommer prata med personalen nu.

Det framgår av en skrivelse som skyddsombudet vid det aktuella gymnasieprogrammet skickat till sektorschefen Gustaf Olsson.

Orsaken är två händelser under maj och juni där Johan Rahmberg tagit kontakt med de aktuella lärarna för att diskutera sonens skolgång.

Lärarna upplever att Rahmberg inte klarat att hålla i sär sina roller som gymnasiechef och förälder.

I det ena fallet har läraren blivit uppringd på kvällen och under samtalet ska han både ha svurit och hotat att anmäla läraren till Skolinspektionen. Rahmberg har också skriftligen meddelat att han överväger en anmälan till Skolinspektionen för att sonen har fått sitt betyg meddelat via den interna lärplattformen och utan muntlig återkoppling.

Händelserna har upprört delar av lärarkåren och arbetslaget på det aktuella programmet står bakom anmälan.

De skriver i sin anmälan att de anser att Johan Rahmbergs agerande påverkat den psykosociala arbetsmiljön för hela arbetslaget samt förtroendet för gymnasiechefen.

Lärarna vill att sektorschefen Gustaf Olsson tar tag i frågan på ett lämpligt sätt eftersom att detta blivit en allvarlig arbetsmiljöfråga.

Gustaf Olsson säger till SLA att han kommer att göra en utredning och svara skyddsombudet i augusti.

– Det som hänt är olyckligt. Det är tråkigt för Johan och för organisationen, men han har all rätt att agera som pappa. Det är viktigt att man håller i sär rollerna och utifrån vad Johan sagt till mig har jag fullt förtroende för honom, säger Gustaf Olsson.

– Sedan förstår jag att när han sitter där som pappa ser man ändå honom som gymnasiechef.

Är det inte extra viktigt att inte svära mot lärare eller hota med Skolinspektionen när man har de dubbla rollerna.

– Många av de anmälningarna dit kommer från föräldrar. Det här är förmodligen inte det enda samtal där föräldern hotat med Skolinspektionen.

Men att Johan Rahmberg, gymnasiechef uttrycker sig på det sättet. Hur ser du på det?

– Han kan ju inte själv granska ärendet som gymnasiechef eftersom han är pappa så jag tycker inte att det är något konstigt. Han säger att han funderar på att gå till Skolinspektionen ur ett föräldraperspektiv. Jag har pratat med Johan och han erkänner att han blivit arg och använt svordomar.

Hur ser du på det?

– Det är svårt att uttala sig om. Man ska ha ett vårdat språk, men än så säger jag nog inte om det.

Har Johan Rahmberg hanterat det här på bästa möjliga sätt?

– Det kan inte jag säga som inte varit med. Det jag kan säga är att han väntade in i det längsta innan han agerade. Jag har inte börjat reda i det här än och jag ska höra lärarna. Jag har hört Johans version och han har all rätt att agera som pappa.

Hur hanterar du arbetslagets anmälan?

– Jag vet inte än. Jag måste tänka ordentligt först. Det är svårt. Det handlar om att han är pappa och han är gymnasiechef. Jag kommer prata med personalen nu.