20 jun 2016 06:00

20 jun 2016 06:00

"Jag ångrar en sak – att jag blev arg"

Gymnasiechefen Johan Rahmberg tycker inte att han blandat i hop sina roller, men han ångrar att han överreagerade vid telefonsamtalet till en av lärarna.

– Jag ångrar bara en enda sak. Jag var väldigt arg när jag ringde läraren och det kunde jag ha gjort bättre. Jag tycker inte jag hotade utan sa att jag överväger att skicka in en riktad anmälan. Jag har inte gjort det och jag vet inte om jag kan anmäla min egen verksamhet, säger Johan Rahmberg.

Grund för anmälan

Orsaken är att sonen fått reda på sitt betyg via den interna lärplattformen och utan muntlig återkoppling menar Rahmberg.

Han menar att lärarna inte får lämna ut ett betyg på det sättet och det i sig skulle kunna vara grund till en anmälan till Skolinspektionen.

Arbetslagets skrivelse lämnades in i veckan, men Johan Rahmberg håller inte med om den bild som beskrivs där.

– Jag väldigt svårt att försvara mig mot det som skrivs, men jag tycker inte att det stämmer.

– Jag har inte haft några grosshandlarfasoner och sagt att ni ska ändra detta, men jag hävdar att jag agerat som pappa och inte som gymnasiechef. Jag har inte försökt påverka betygen utan ville att lärarna skulle ta sig tid med eleven.

– Jag sitter där som pappa och inte som gymnasiechef.

– Jag kan ju terminologin. Det innebär inte att jag blandar in min roll som gymnasiechef, men jag ju inte hålla igen på det jag kan.

Johan Rahmberg är högste chef inom gymnasiet i Skövde och direkt chef med personalansvar för rektorerna, men inte för lärarna. Rektorerna är chefer för sina lärare på respektive skola.

Johan Rahmberg betonar flera gånger att han agerat som förälder och att han inte utnyttjat sin position som chef. Han menar att rektorerna varit med och lett mötena med lärarna. Han säger också att han informerat sin chef – sektorschefen Gustaf Olsson – om att han vill vara förälder och ha möten med lärarna.

– Jag ångrar bara en enda sak. Jag var väldigt arg när jag ringde läraren och det kunde jag ha gjort bättre. Jag tycker inte jag hotade utan sa att jag överväger att skicka in en riktad anmälan. Jag har inte gjort det och jag vet inte om jag kan anmäla min egen verksamhet, säger Johan Rahmberg.

Grund för anmälan

Orsaken är att sonen fått reda på sitt betyg via den interna lärplattformen och utan muntlig återkoppling menar Rahmberg.

Han menar att lärarna inte får lämna ut ett betyg på det sättet och det i sig skulle kunna vara grund till en anmälan till Skolinspektionen.

Arbetslagets skrivelse lämnades in i veckan, men Johan Rahmberg håller inte med om den bild som beskrivs där.

– Jag väldigt svårt att försvara mig mot det som skrivs, men jag tycker inte att det stämmer.

– Jag har inte haft några grosshandlarfasoner och sagt att ni ska ändra detta, men jag hävdar att jag agerat som pappa och inte som gymnasiechef. Jag har inte försökt påverka betygen utan ville att lärarna skulle ta sig tid med eleven.

– Jag sitter där som pappa och inte som gymnasiechef.

– Jag kan ju terminologin. Det innebär inte att jag blandar in min roll som gymnasiechef, men jag ju inte hålla igen på det jag kan.

Johan Rahmberg är högste chef inom gymnasiet i Skövde och direkt chef med personalansvar för rektorerna, men inte för lärarna. Rektorerna är chefer för sina lärare på respektive skola.

Johan Rahmberg betonar flera gånger att han agerat som förälder och att han inte utnyttjat sin position som chef. Han menar att rektorerna varit med och lett mötena med lärarna. Han säger också att han informerat sin chef – sektorschefen Gustaf Olsson – om att han vill vara förälder och ha möten med lärarna.