20 jun 2016 16:45

20 jun 2016 16:45

Tuff polissommar väntar

SKARABORG: Polisförbundet ser allvarligt på enkätsvar

Många poliser tror på högre arbetsbelastning i sommar än förra året visar en färsk enkätundersökning.
– Somrarna är alltid tuffa, men jag upplever att läget är mer pressat i år, säger Yvonne Kärnheim Bengtsson, polisförbundet Skaraborg.

Polisförbundet har låtit göra en enkätundersökning bland landets poliser där frågan lyder. ”Tror du att sommarens schemaläggning kommer att innebära en högre eller lägre arbetsbelastning än tidigare sommar?”. Siffrorna för de sju polisregionerna i landet visar sammantaget att 55 procent tror på en ”klart högre arbetsbelastning” medan 20 procent tror på ”något högre”. ”Oförändrad arbetsbelastning” säger 13 procent, och bara en procent av de tillfrågade tror att arbetsbelastningen blir lägre än förra året. Polisförbundet ser allvarligt på resultatet.

– På somrarna är det alltid ont om folk. Vi lappar och lagar, och scannar av andra verksamheter inom organisationen för att täcka upp så att vi karar vår dygnet-runt-verksamhet , säger Yvonne Kärnheim Bengtsson, ordförande i Polisförbundet i Skaraborg.

– Men det som gör det tuffare i år är att vi redan innan sommaren har ont om folk och det är mycket övertid. Alla vet att om någon blir sjuk eller är borta av annat skäl finns det ingen att ta in och poliserna måste då gå in på övertid för att täcka upp luckorna.

De Skaraborgspoliser som exempelvis arbetar på västkusten över midsommar går in på övertid och de som frivilligt täcker upp på hemmaplan, går också in på övertid.

– Totalt sett är det en allvarlig situation då många poliser slutar, även ett antal i Skaraborg, för att de upplever sig pressade eller av andra skäl. Jag tror att även arbetsgivaren känner en oro.

Senare i sommar och i höst räknar Kärnheim Bengtsson med att Skaraborg får ett tillskott med 20-talet nyutbildare poliser.

4362 webbintervjuer genomfördes mellan 27 april och 9 maj 2016 bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. 61,7 procent genomförde hela intervjun.

Polisförbundet har låtit göra en enkätundersökning bland landets poliser där frågan lyder. ”Tror du att sommarens schemaläggning kommer att innebära en högre eller lägre arbetsbelastning än tidigare sommar?”. Siffrorna för de sju polisregionerna i landet visar sammantaget att 55 procent tror på en ”klart högre arbetsbelastning” medan 20 procent tror på ”något högre”. ”Oförändrad arbetsbelastning” säger 13 procent, och bara en procent av de tillfrågade tror att arbetsbelastningen blir lägre än förra året. Polisförbundet ser allvarligt på resultatet.

– På somrarna är det alltid ont om folk. Vi lappar och lagar, och scannar av andra verksamheter inom organisationen för att täcka upp så att vi karar vår dygnet-runt-verksamhet , säger Yvonne Kärnheim Bengtsson, ordförande i Polisförbundet i Skaraborg.

– Men det som gör det tuffare i år är att vi redan innan sommaren har ont om folk och det är mycket övertid. Alla vet att om någon blir sjuk eller är borta av annat skäl finns det ingen att ta in och poliserna måste då gå in på övertid för att täcka upp luckorna.

De Skaraborgspoliser som exempelvis arbetar på västkusten över midsommar går in på övertid och de som frivilligt täcker upp på hemmaplan, går också in på övertid.

– Totalt sett är det en allvarlig situation då många poliser slutar, även ett antal i Skaraborg, för att de upplever sig pressade eller av andra skäl. Jag tror att även arbetsgivaren känner en oro.

Senare i sommar och i höst räknar Kärnheim Bengtsson med att Skaraborg får ett tillskott med 20-talet nyutbildare poliser.

4362 webbintervjuer genomfördes mellan 27 april och 9 maj 2016 bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. 61,7 procent genomförde hela intervjun.