23 jun 2016 17:58

23 jun 2016 17:58

Nej till vindkraftspark

BILLINGEN: Får avslag av Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå Vallebygdens vind AB:s ansökan om att bygga en vindkraftskraftpark på Billingen. Därmed ser den drygt fem år långa striden ut att ha nått sitt slut.

Redan 2011 lämnade företaget Vallebygdens vind AB in en ansökan till Länsstyrelsen i Västa Götalands län om att få uppföra en vindkraftspark på Nordbillingen i Skara kommun. Sedan dess har striden pågått med bland andra Föreningen svenskt landskapsskydd, Västergötlands ornitologiska förening och Skövde kommun som alla vill stoppa planerna.

Får avslag

Invändningarna mot bygget har bland annat varit att området omgärdas av höga natur-, kultur- och friluftsvärden och att vindkraftverken skulle störa fågellivet. Under förra hösten fick Vallebygdens vind avslag i Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen I Västra Götalands län. Företaget bestämde sig för att överklaga beslutet i Mark- och miljödomstolen och under torsdagen stod det klart att även domstolen väljer att avslå överklagan, med hänvisning till att både intresseföreningar och privatpersoner framfört invändningar mot anläggningen.

Är nöjda

– Vi är väldigt nöjda med det här beslutet, säger Jonny Fagerström som representerar Föreningen svenskt landskapsskydd.

– Vi har ju även fått rätt i tidigare instanser, men det väger tungt att nu även en domstol väljer att gå på vår linje.

Han tror att detta var den sista instansen innan ärendet läggs ned helt.

– Det här beslutet innebör att de måste få ett prövningstillstånd innan målet kan överklagas i Mark- och miljööverdomstolen och det har jag svårt att tro att de får, så förhoppningsvis är striden över nu, avslutar han.

Redan 2011 lämnade företaget Vallebygdens vind AB in en ansökan till Länsstyrelsen i Västa Götalands län om att få uppföra en vindkraftspark på Nordbillingen i Skara kommun. Sedan dess har striden pågått med bland andra Föreningen svenskt landskapsskydd, Västergötlands ornitologiska förening och Skövde kommun som alla vill stoppa planerna.

Får avslag

Invändningarna mot bygget har bland annat varit att området omgärdas av höga natur-, kultur- och friluftsvärden och att vindkraftverken skulle störa fågellivet. Under förra hösten fick Vallebygdens vind avslag i Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen I Västra Götalands län. Företaget bestämde sig för att överklaga beslutet i Mark- och miljödomstolen och under torsdagen stod det klart att även domstolen väljer att avslå överklagan, med hänvisning till att både intresseföreningar och privatpersoner framfört invändningar mot anläggningen.

Är nöjda

– Vi är väldigt nöjda med det här beslutet, säger Jonny Fagerström som representerar Föreningen svenskt landskapsskydd.

– Vi har ju även fått rätt i tidigare instanser, men det väger tungt att nu även en domstol väljer att gå på vår linje.

Han tror att detta var den sista instansen innan ärendet läggs ned helt.

– Det här beslutet innebör att de måste få ett prövningstillstånd innan målet kan överklagas i Mark- och miljööverdomstolen och det har jag svårt att tro att de får, så förhoppningsvis är striden över nu, avslutar han.

  • Anna Leijon