23 jun 2016 17:57

27 jun 2016 13:58

Nya besparingar på 20 miljoner

SKARABORG: Kostnadssänkningar ska ge ekonomisk balans åt Skaraborgs Sjukhus

Med beslut om bland annat billigare läkemedel och mindre användning av bemanningsföretag ska Skaraborgs Sjukhus skapa kostnadsnedsättningar. Målet är också att det ska påverka patienter och personal så lite som möjligt.

Efter ett nytt sammanträde med styrelsen på Skaraborgs sjukhus har man fattat flera beslut som ska skapa kostnadssänkningar på 20 miljoner under resten av 2016.

Når upp till målen

Sparandet går i linje med regionfullmäktiges krav på att nå en budgetavvikelse på 0 kronor i november. Vid årsskiftet får det vara en avvikelse på minus 45 miljoner.

– Vi kommer att nå målen och få den balans i ekonomin som regionfullmäktige har begärt. Våra besparingar kommer uppgå till 55 miljoner för hela 2016, säger Ulla-Britt Hagström, som är ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

Flera beslut

För att nå målen har man beslutat att göra kostnadssänkningar inom en rad olika områden.

Bland annat har man valt att minska på användningen av bemanningsföretag och ökat kostnaderna för patienter som kommer från ett annat län. Det har också beslutats att man ska byta ut ett läkemedel som används inom ögonmedicin mot ett billigare alternativ.

– De här kostnadssänkningarna ska leda till att man sparar runt 37 miljoner på ett år, men för just 2016 kommer det att landa på 20 miljoner.

Man följde också upp beslutet att ta bort 16 vårdplatser i Mariestad och öppna åtta nya platser i Skövde.

Inte påverka personal

Ulla-Britt Hagström är nöjd med de olika kostnadsnedsättningarna och tydliggör att man har försökt att fatta beslut som påverkar patienter och personal i så liten utsträckning som möjligt.

– När man sparar på det här sättet är det lätt hänt att personalen kommer emellan. Till exempel så påverkades personalen mer direkt när vi gjorde besparingar 2015. Men nu har vi undvikit detta så gott vi har kunnat.

Under 2015 kom de första kraven på att förbättra budgetavvikelsen som hade legat på runt minus 41 miljoner kronor 2014. Då fick enhetscheferna på sjukhusets olika avdelningar komma med förslag på besparingar som sedan kom att påverka personalens arbetsbörda.

Fokus på verksamhet

Nu hoppas Ulla-Britt Hagstöm på att besluten kan sprida ett lugn över det ekonomiska läget så att man kan fokusera mer helhjärtat på sjukhusets verksamhet.

– Det känns bra med de här besluten. Det gör att vi inte behöver tänka på att ta fram osthyveln hela tiden.

Efter ett nytt sammanträde med styrelsen på Skaraborgs sjukhus har man fattat flera beslut som ska skapa kostnadssänkningar på 20 miljoner under resten av 2016.

Når upp till målen

Sparandet går i linje med regionfullmäktiges krav på att nå en budgetavvikelse på 0 kronor i november. Vid årsskiftet får det vara en avvikelse på minus 45 miljoner.

– Vi kommer att nå målen och få den balans i ekonomin som regionfullmäktige har begärt. Våra besparingar kommer uppgå till 55 miljoner för hela 2016, säger Ulla-Britt Hagström, som är ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

Flera beslut

För att nå målen har man beslutat att göra kostnadssänkningar inom en rad olika områden.

Bland annat har man valt att minska på användningen av bemanningsföretag och ökat kostnaderna för patienter som kommer från ett annat län. Det har också beslutats att man ska byta ut ett läkemedel som används inom ögonmedicin mot ett billigare alternativ.

– De här kostnadssänkningarna ska leda till att man sparar runt 37 miljoner på ett år, men för just 2016 kommer det att landa på 20 miljoner.

Man följde också upp beslutet att ta bort 16 vårdplatser i Mariestad och öppna åtta nya platser i Skövde.

Inte påverka personal

Ulla-Britt Hagström är nöjd med de olika kostnadsnedsättningarna och tydliggör att man har försökt att fatta beslut som påverkar patienter och personal i så liten utsträckning som möjligt.

– När man sparar på det här sättet är det lätt hänt att personalen kommer emellan. Till exempel så påverkades personalen mer direkt när vi gjorde besparingar 2015. Men nu har vi undvikit detta så gott vi har kunnat.

Under 2015 kom de första kraven på att förbättra budgetavvikelsen som hade legat på runt minus 41 miljoner kronor 2014. Då fick enhetscheferna på sjukhusets olika avdelningar komma med förslag på besparingar som sedan kom att påverka personalens arbetsbörda.

Fokus på verksamhet

Nu hoppas Ulla-Britt Hagstöm på att besluten kan sprida ett lugn över det ekonomiska läget så att man kan fokusera mer helhjärtat på sjukhusets verksamhet.

– Det känns bra med de här besluten. Det gör att vi inte behöver tänka på att ta fram osthyveln hela tiden.

  • Joacim F Kaiberger