29 jun 2016 13:13

29 jun 2016 13:13

Fyra års fängelse för mordförsök

SKÖVDE: Dom mot 18-åring efter blodig konflikt

I tingrätten dömdes 18-åringen till fyra års fängelse för att han försökt att mörda sin bror. Hovrätten anser också att han gjort sig skyldig till mordförsök, men friar honom från ett åtal grov misshandel. Fast påföljden blir den samma.

18-åringen åtalades i mars misstänkt för försök till mord då han i februari med kniv attackerade sin 26-årige bror och för försök till dråp för en annan händelse i januari då han också använde kniv mot honom. En konflikt gällande 18-åringens skolgång ska ha varit den utlösande faktorn. 18-åringen har hela tiden hävdat att han har agerat i nödvärd och bara försvarat sig mot den äldre, aggressive brodern.

Ville frikännas

Men tingsrätten ansåg i sin dom i april att han var skyldig till försök till mord. Det som åklagaren hävdade var dråpförsök ansåg dock tingsrätten var grov misshandel. Tingrätten dömde honom till fyra års fängelse.

18-åringen överklagade och ville att åtalet skulle ogillas med hänvisning till att han agerat i nödvärn. I överklagandet nämndes också att den äldre brodern vid ett tillfällen mellan knivhändelserna ska ha hotat 18-åringen med ett pistolliknande föremål, något han åtalats för. Detta är ytterligare en förklaring till varför 18-åringen var rädd för brodern. Även åklagaren överklagade tingsrättsdomen och krävde hårdare straff.

Efter att en två dagar lång rättegång har genomförts i Göta hovrätt kom domen på onsdagen.

Friar och fäller

Hovrätten frikänner Skövdebon för grov misshandel. Domstolen anser att hans knivhugg mot brodern inte kan anses uppenbart oförsvarligt. Däremot anser hovrätten att de hugg som 18-åringen utdelade mot brodern i februari innebar en avsevärd risk att brodern skulle avlida. Utredningen visar att det handlar om kraftigt och besinningslöst våld mot buken. Domstolen konstaterar att 18-åringen var likgiltig inför om brodern avled och han fortsatte också att hugga honom när han fallit till marken.

Skadestånd

Hovrätten anser alltså att han ska dömas för mordförsök, men man tycker att straffvärdet är något högre än det tingsrätten angett. Men eftersom hovrätten friar honom från åtalet om grov misshandel stannar påföljden på fyra års fängelse.

18-åringen ska också betala 136 000 kronor i skadestånd till brodern.

18-åringen åtalades i mars misstänkt för försök till mord då han i februari med kniv attackerade sin 26-årige bror och för försök till dråp för en annan händelse i januari då han också använde kniv mot honom. En konflikt gällande 18-åringens skolgång ska ha varit den utlösande faktorn. 18-åringen har hela tiden hävdat att han har agerat i nödvärd och bara försvarat sig mot den äldre, aggressive brodern.

Ville frikännas

Men tingsrätten ansåg i sin dom i april att han var skyldig till försök till mord. Det som åklagaren hävdade var dråpförsök ansåg dock tingsrätten var grov misshandel. Tingrätten dömde honom till fyra års fängelse.

18-åringen överklagade och ville att åtalet skulle ogillas med hänvisning till att han agerat i nödvärn. I överklagandet nämndes också att den äldre brodern vid ett tillfällen mellan knivhändelserna ska ha hotat 18-åringen med ett pistolliknande föremål, något han åtalats för. Detta är ytterligare en förklaring till varför 18-åringen var rädd för brodern. Även åklagaren överklagade tingsrättsdomen och krävde hårdare straff.

Efter att en två dagar lång rättegång har genomförts i Göta hovrätt kom domen på onsdagen.

Friar och fäller

Hovrätten frikänner Skövdebon för grov misshandel. Domstolen anser att hans knivhugg mot brodern inte kan anses uppenbart oförsvarligt. Däremot anser hovrätten att de hugg som 18-åringen utdelade mot brodern i februari innebar en avsevärd risk att brodern skulle avlida. Utredningen visar att det handlar om kraftigt och besinningslöst våld mot buken. Domstolen konstaterar att 18-åringen var likgiltig inför om brodern avled och han fortsatte också att hugga honom när han fallit till marken.

Skadestånd

Hovrätten anser alltså att han ska dömas för mordförsök, men man tycker att straffvärdet är något högre än det tingsrätten angett. Men eftersom hovrätten friar honom från åtalet om grov misshandel stannar påföljden på fyra års fängelse.

18-åringen ska också betala 136 000 kronor i skadestånd till brodern.