29 jun 2016 10:13

29 jun 2016 10:13

Skövde åker ner i miljölista

MILJÖMÄTNING: Hamnade på plats 125 – förra året plats 76

Det gick sådär för Skövde när miljömagasinet Aktuell hållbarhet mätte miljöjobbet i Sverige – plats 125 av landets 290 kommuner. Det är dessutom en försämring från förra årets 76:e plats. Men sämre gick det för Tibro och Karlsborg som hamnar nästan sist på listan.

Tidningen Aktuell hållbarhet har för åttonde året i rad granskat hur bra landets 290 kommuner sköter sig när det gäller miljöarbete.

20 frågor har skickats ut om bland annat politiska beslut, kommunala miljöplaner som följer de nationella målen och mattransporter. Svaren har sedan poängsatts tillsammans med forskare från Lunds universitet och representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skövde rasar

Skövde rasar från förra årets 76:e plats till plats 125, med 15,5 poäng av 37 möjliga Men resultatet har varierat för Skövde. 2010 var det plats 42 och 2013 plats 168, enligt siffror som publiceras på aktuell Hållbarhets hemsida.

Men även om Skövdes placering inte var något att skryta med, så ser det än värre ut för Tibro och Karlsborg. Kommunerna hamnade på plats 282 (263 förra året) respektive 289 (185). De skrapade endast ihop 2,72 och 1,94 poäng.

Bäst i Skaraborg är Lidköping som hamnade på plats 27 med 22,09 poäng och bäst i hela landet är Västerås.

Inte köttfritt i Skövde

En miljötrend på uppåtgående är köttfria skoldagar visar miljögranskningen. På två år har antalet kommuner som infört köttfri dag i sina serveringar ökat med 80 procent.

Men på frågan ”Har kommunen infört minst en köttfri dag i veckan i minst hälften av kommunens matserveringar (eller minskat köttkonsumtionen lika mycket på andra sätt)?”, har Skövde kommun svarat nej.

Nej är också svaret på frågan om kommunen samlar in matavfall separat (till exempel för rötning till biogas) från minst hälften av hushållen.

Saknar solplan

Kommunen har heller inte ett politiskt antaget mål och handlingsplan för att öka andelen solvärme/solel i sina fastigheter.

Däremot har Skövde kommun avsatt egna medel för skydd av biologisk mångfald under 2016. Och kommunen säkerställer också att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor med mera) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp.

Tidningen Aktuell hållbarhet har för åttonde året i rad granskat hur bra landets 290 kommuner sköter sig när det gäller miljöarbete.

20 frågor har skickats ut om bland annat politiska beslut, kommunala miljöplaner som följer de nationella målen och mattransporter. Svaren har sedan poängsatts tillsammans med forskare från Lunds universitet och representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skövde rasar

Skövde rasar från förra årets 76:e plats till plats 125, med 15,5 poäng av 37 möjliga Men resultatet har varierat för Skövde. 2010 var det plats 42 och 2013 plats 168, enligt siffror som publiceras på aktuell Hållbarhets hemsida.

Men även om Skövdes placering inte var något att skryta med, så ser det än värre ut för Tibro och Karlsborg. Kommunerna hamnade på plats 282 (263 förra året) respektive 289 (185). De skrapade endast ihop 2,72 och 1,94 poäng.

Bäst i Skaraborg är Lidköping som hamnade på plats 27 med 22,09 poäng och bäst i hela landet är Västerås.

Inte köttfritt i Skövde

En miljötrend på uppåtgående är köttfria skoldagar visar miljögranskningen. På två år har antalet kommuner som infört köttfri dag i sina serveringar ökat med 80 procent.

Men på frågan ”Har kommunen infört minst en köttfri dag i veckan i minst hälften av kommunens matserveringar (eller minskat köttkonsumtionen lika mycket på andra sätt)?”, har Skövde kommun svarat nej.

Nej är också svaret på frågan om kommunen samlar in matavfall separat (till exempel för rötning till biogas) från minst hälften av hushållen.

Saknar solplan

Kommunen har heller inte ett politiskt antaget mål och handlingsplan för att öka andelen solvärme/solel i sina fastigheter.

Däremot har Skövde kommun avsatt egna medel för skydd av biologisk mångfald under 2016. Och kommunen säkerställer också att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor med mera) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp.