30 jun 2016 06:00

30 jun 2016 06:00

Bygger ramper i Värsås

VÄRSÅS: Pengar från landsbygdspotten ska öka samhörigheten

Gemenskap. Tre Värsåsbor har, tillsammans med vuxenskolan, dragit i gång projektet ”Värsås skate & bygg”.

– Syftet är att skapa aktiviteter där människor kan mötas över generationsgränser, säger Jenny Larsson.

Studieförbundet vuxenskolan har tilldelats 50 000 kronor ur landsbygdspotten. Pengarna ska gå till ett projekt med integrationssyfte.

– Boendet är en av anledningarna till det, men att göra en riktad satsning bara till dem funkar inte, säger Jenny Larsson, verksamhetsutvecklare på förbundet.

Bygger ramper

Tanken är att ortsborna ska bygga skateboardramper tillsammans. Initiativtagarna är tre personer som bor på orten och det är de som ska leda arbetet på plats.

– De kommer att hålla till vid parkringen nära skolan, Jenny Larsson.

Projektet börjar i liten skala, första steget blir att bygga en liten, flyttbar ramp som antagligen ska förvaras på det närliggande boendet för ensamkommande flyktingbarn. Den ska dock vara tillgänglig även för personer utan anknytning till boendet.

Gemensamma mål

Byggnationen kommer att påbörjas på tisdag och i dagsläget är det oklart hur länge arbetet förväntas pågå.

– Vi vet inte vart det tar vägen. Vår förhoppning är att det finns intresse, men det vet vi inte riktigt ännu, säger Jenny Larsson.

Målet är inte själva produkten utan snarare att skapa samhörighet och något att mötas kring, för alla boende i Värsås.

– De som inte kan skejta kanske kan bygga eller baka, säger Jenny Larsson.

Det finns sex skateboards och hjälmar för utlåning, något som en av projektledarna köpte in långt innan aktiviteten blev ett projekt.

Studieförbundet vuxenskolan har tilldelats 50 000 kronor ur landsbygdspotten. Pengarna ska gå till ett projekt med integrationssyfte.

– Boendet är en av anledningarna till det, men att göra en riktad satsning bara till dem funkar inte, säger Jenny Larsson, verksamhetsutvecklare på förbundet.

Bygger ramper

Tanken är att ortsborna ska bygga skateboardramper tillsammans. Initiativtagarna är tre personer som bor på orten och det är de som ska leda arbetet på plats.

– De kommer att hålla till vid parkringen nära skolan, Jenny Larsson.

Projektet börjar i liten skala, första steget blir att bygga en liten, flyttbar ramp som antagligen ska förvaras på det närliggande boendet för ensamkommande flyktingbarn. Den ska dock vara tillgänglig även för personer utan anknytning till boendet.

Gemensamma mål

Byggnationen kommer att påbörjas på tisdag och i dagsläget är det oklart hur länge arbetet förväntas pågå.

– Vi vet inte vart det tar vägen. Vår förhoppning är att det finns intresse, men det vet vi inte riktigt ännu, säger Jenny Larsson.

Målet är inte själva produkten utan snarare att skapa samhörighet och något att mötas kring, för alla boende i Värsås.

– De som inte kan skejta kanske kan bygga eller baka, säger Jenny Larsson.

Det finns sex skateboards och hjälmar för utlåning, något som en av projektledarna köpte in långt innan aktiviteten blev ett projekt.