01 jul 2016 17:25

01 jul 2016 17:25

Den första antagningen för gymnasiet är klar

SKARABORG: Nu är det bestämt var de nya eleverna hamnar till hösten

Antagning. Nu är den första antagningen klar för hösten 2017. Totalt har 2 556 elever genom Utbildning Skaraborgs antagningskansli blivit antagna till gymnasium inom Utbildning Skaraborgs ansvarsområde.

Av de totalt 2 556 eleverna som har blivit antagna inför hösten är det 2 006 av dem som har antagits till sitt förstahandsval. Enligt Maria Nimstad som är chef för antagningskanslitet så har den totala siffran sjunkit lite om man jämför med förra året.

– Det är något färre, men det har ändå legat på ungefär samma nivå de senaste åren.

Populära val

På frågan vilket gymnasium som har fått flest ansökningar finns det inga som helst frågetecken kring, menar Maria Nimstad.

– Det är Volvogymnasiet. De har alltid högst söktryck.

Det finns även gymnasium som har upplevt ett högre söktryck sett till förra året. Gymnasium Skövde, IT-gymnasiet och Plusgymnasiet har alla fått fler ansökningar vilket beror på nedläggningen av Fågelviksgymnasiet i Tibro. På Gymnasium Skövde har man ökat antalet platser för att möta upp det ökade trycket av elever som mestadels kommer från just Tibro.

En linje som också har många sökande är Bygg- och anläggningsprogrammet på De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

Svara på besked

Eleverna som har blivit antagna ska svara på sitt antagningsbesked innan den 31 juli 2016.

– Det är väldigt viktigt att man svarar på sitt besked i tid. Men har man inte fått sin förstahandsplats så finns det fortfarande alternativ. Många skolor och program har lediga platser och i slutändan får alla behöriga en plats, säger Maria Nimstad.

Efter den 31 juli görs därför en ny antagning till de platser som har blivit lediga samt till platser på sökbara IMPRO (programinriktat individuellt val) och sökbara IMYRK (yrkesintroduktion). Elever kommer alltså även kunna få besked under augusti månad.

Statistik över hur många elever som har blivit antagna på respektive skola presenteras på här under rubriken Statistik från den 1 juli. Ansökningen innefattar inte jordbruksgymnasierna.

Av de totalt 2 556 eleverna som har blivit antagna inför hösten är det 2 006 av dem som har antagits till sitt förstahandsval. Enligt Maria Nimstad som är chef för antagningskanslitet så har den totala siffran sjunkit lite om man jämför med förra året.

– Det är något färre, men det har ändå legat på ungefär samma nivå de senaste åren.

Populära val

På frågan vilket gymnasium som har fått flest ansökningar finns det inga som helst frågetecken kring, menar Maria Nimstad.

– Det är Volvogymnasiet. De har alltid högst söktryck.

Det finns även gymnasium som har upplevt ett högre söktryck sett till förra året. Gymnasium Skövde, IT-gymnasiet och Plusgymnasiet har alla fått fler ansökningar vilket beror på nedläggningen av Fågelviksgymnasiet i Tibro. På Gymnasium Skövde har man ökat antalet platser för att möta upp det ökade trycket av elever som mestadels kommer från just Tibro.

En linje som också har många sökande är Bygg- och anläggningsprogrammet på De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

Svara på besked

Eleverna som har blivit antagna ska svara på sitt antagningsbesked innan den 31 juli 2016.

– Det är väldigt viktigt att man svarar på sitt besked i tid. Men har man inte fått sin förstahandsplats så finns det fortfarande alternativ. Många skolor och program har lediga platser och i slutändan får alla behöriga en plats, säger Maria Nimstad.

Efter den 31 juli görs därför en ny antagning till de platser som har blivit lediga samt till platser på sökbara IMPRO (programinriktat individuellt val) och sökbara IMYRK (yrkesintroduktion). Elever kommer alltså även kunna få besked under augusti månad.

Statistik över hur många elever som har blivit antagna på respektive skola presenteras på här under rubriken Statistik från den 1 juli. Ansökningen innefattar inte jordbruksgymnasierna.

  • Joacim F Kaiberger