02 jul 2016 06:00

02 jul 2016 06:00

Fick sökt bidrag från Leader

TIDANBYGDEN: Projektet startar i höst

Askebergagruppen har fått knappt en miljon kronor i bidrag. Pengarna ska bland annat användas till att sprida information om Askeberga.

Askebergagruppen i Tidanbygdens hembygdsförening har fått knappt en miljon kronor från Leader. Det är EU-medel från början och pengarna delas ut via Jordbruksverket. I tisdags presenterades gruppens projekt för LAG-rådet som består av 20 personer från näringslivet, kommuner och föreningslivet i Östra Skaraborg.

– De bestämmer vilka projekt som kan passa. Jag var ganska nervös, jag visste inte hur hårda eller generösa de skulle vara, säger arkeologen Martin Toresson i gruppen som blev väldigt glad när de fick pengar.

Projektet består av nio delmoment och det viktigaste är att få ut den information som finns om Askeberga och Tidantrakten. Nu ska den göras mer lättsmält.

– Vi ska samarbeta med ett projekt som heter Kastis, Kulturarv och spelteknik i Skaraborg, som drivs av Högskolan i Skövde. Det riktar sig till barn i årskurs ett till fyra. De ska gå runt och leta efter små digitala figurer som finns på våra kulturarvsplatser i Skaraborg. Tanken är att ta fram fyra figurer och en bok som handlar om Askeberga och kopplingar dit.

En datering av Askeberga med borrprov ingår också i projektet, det måste man söka tillstånd hos Länsstyrelsen för. En 3D-scanning kring Kung Ranes hög i Flistad ska också göras för att se vad som finns där inne.

– Vi vill också göra en förstudie om hur man kan rekonstruera landskapet vid Askeberga. Vi ska försöka att se om det går att ta fram ett dataprogram där man kan gå runt som i en spelmiljö, säger Toresson.

Askebergagruppen i Tidanbygdens hembygdsförening har fått knappt en miljon kronor från Leader. Det är EU-medel från början och pengarna delas ut via Jordbruksverket. I tisdags presenterades gruppens projekt för LAG-rådet som består av 20 personer från näringslivet, kommuner och föreningslivet i Östra Skaraborg.

– De bestämmer vilka projekt som kan passa. Jag var ganska nervös, jag visste inte hur hårda eller generösa de skulle vara, säger arkeologen Martin Toresson i gruppen som blev väldigt glad när de fick pengar.

Projektet består av nio delmoment och det viktigaste är att få ut den information som finns om Askeberga och Tidantrakten. Nu ska den göras mer lättsmält.

– Vi ska samarbeta med ett projekt som heter Kastis, Kulturarv och spelteknik i Skaraborg, som drivs av Högskolan i Skövde. Det riktar sig till barn i årskurs ett till fyra. De ska gå runt och leta efter små digitala figurer som finns på våra kulturarvsplatser i Skaraborg. Tanken är att ta fram fyra figurer och en bok som handlar om Askeberga och kopplingar dit.

En datering av Askeberga med borrprov ingår också i projektet, det måste man söka tillstånd hos Länsstyrelsen för. En 3D-scanning kring Kung Ranes hög i Flistad ska också göras för att se vad som finns där inne.

– Vi vill också göra en förstudie om hur man kan rekonstruera landskapet vid Askeberga. Vi ska försöka att se om det går att ta fram ett dataprogram där man kan gå runt som i en spelmiljö, säger Toresson.