02 jul 2016 06:00

02 jul 2016 06:00

Fördubblad trafik i viktiga områden

TRAFIKPLAN: Förändringar i stadstrafiken i Skövde

Busstrafiken på linje 6 som bland annat trafikerar handelsområdena Elins Esplanad och Stallsiken ska fördubblas – från 30-minuterstrafik till 15-minuterstrafik.
– Det är en viktig förändring, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

I dagarna beslutade Västtrafik om trafikplanen för 2017 – där finns en del satsningar som ger förändringar i Skövde från och med i december. Leif Walterum, ordförande i kollektivtrafikberedningen, är nöjd med flera av nyheterna för Skövdes del.

15-minuterstrafik

Det handlar framför allt om att utbudet på linje 6, som går från centrum till Ryd via Elins Esplanad och Stallsiken, fördubblas måndag till fredag och utökas till 20-minuterstrafik på lördagar.

– Vi har legat på Västtrafik om 15-minuterstrafik och att det nu blir verklighet är jätteviktigt för Skövde. Vi tror att folk är mer benägna att åka buss om man vet att det går bussar hela tiden, säger Walterum.

– Man ändrar sitt beteende om man slipper att anpassa sig till busstider och känslan av att det dröjer innan nästa kommer.

Walterum menar att ökad busstrafik är ett sätt att hålla tillbaka ökningen av biltrafiken kring handelsområdena i norr där trafiksituationen i dag är ansträngd.

Attraktivt alternativ

– Vi tror i och för sig på fortsatt ökad biltrafik, men förhoppningen är att ökningen kan ske i en lägre takt om det finns attraktiva alternativ till bilen.

Andra viktiga förändringar i busstrafiken är att det blir hållplatser vid nya bostadsområdet vid Aspö.

– Där byggs ju en ny trafikplats för tillfället och vi hoppas att allt hållplatserna är klara till i december. Även vid Frostaliden kommer det att bli en hållplats. Vi har flera stora och viktiga bostadsområden som växer fram där vi måste hitta lösningar.

Även om trafikplanen innehåller positiva nyheter är Walterum inte helt nöjd med att det saknas lösningar för vissa områden.

– Det gäller bland annat Hasselbacken där det funnits busstrafik tidigare, men som tagits bort. Enligt Västtrafik upplever resenärer den typen av avstickare där bussen åker in och vänder och kör samma väg tillbaka, som väldigt lång. Det ger en negativ inverkan.

Ekedal är ett annat område där man inte hittat ”rätt” lösning. Det bor många äldre i området som har problem att ta sig uppför Henriksbergsvägen.

Buss till berget?

Det saknas också fortfarande busstrafik till Billingehus.

– Det finns visserligen anropsstyrd trafik, men i en förlängning, bland annat med tanke på satsningen på Billingen och tänkt bostadsbyggande, behövs trafik med ordinarie turlistor.

I september ska kommunen träffa Västtrafik för att diskutera trafikplaner bortom 2017.

– Flera nya bostadsområden planeras och Trädgårdsstaden växer. Vi måste ha framförhållning.

I dagarna beslutade Västtrafik om trafikplanen för 2017 – där finns en del satsningar som ger förändringar i Skövde från och med i december. Leif Walterum, ordförande i kollektivtrafikberedningen, är nöjd med flera av nyheterna för Skövdes del.

15-minuterstrafik

Det handlar framför allt om att utbudet på linje 6, som går från centrum till Ryd via Elins Esplanad och Stallsiken, fördubblas måndag till fredag och utökas till 20-minuterstrafik på lördagar.

– Vi har legat på Västtrafik om 15-minuterstrafik och att det nu blir verklighet är jätteviktigt för Skövde. Vi tror att folk är mer benägna att åka buss om man vet att det går bussar hela tiden, säger Walterum.

– Man ändrar sitt beteende om man slipper att anpassa sig till busstider och känslan av att det dröjer innan nästa kommer.

Walterum menar att ökad busstrafik är ett sätt att hålla tillbaka ökningen av biltrafiken kring handelsområdena i norr där trafiksituationen i dag är ansträngd.

Attraktivt alternativ

– Vi tror i och för sig på fortsatt ökad biltrafik, men förhoppningen är att ökningen kan ske i en lägre takt om det finns attraktiva alternativ till bilen.

Andra viktiga förändringar i busstrafiken är att det blir hållplatser vid nya bostadsområdet vid Aspö.

– Där byggs ju en ny trafikplats för tillfället och vi hoppas att allt hållplatserna är klara till i december. Även vid Frostaliden kommer det att bli en hållplats. Vi har flera stora och viktiga bostadsområden som växer fram där vi måste hitta lösningar.

Även om trafikplanen innehåller positiva nyheter är Walterum inte helt nöjd med att det saknas lösningar för vissa områden.

– Det gäller bland annat Hasselbacken där det funnits busstrafik tidigare, men som tagits bort. Enligt Västtrafik upplever resenärer den typen av avstickare där bussen åker in och vänder och kör samma väg tillbaka, som väldigt lång. Det ger en negativ inverkan.

Ekedal är ett annat område där man inte hittat ”rätt” lösning. Det bor många äldre i området som har problem att ta sig uppför Henriksbergsvägen.

Buss till berget?

Det saknas också fortfarande busstrafik till Billingehus.

– Det finns visserligen anropsstyrd trafik, men i en förlängning, bland annat med tanke på satsningen på Billingen och tänkt bostadsbyggande, behövs trafik med ordinarie turlistor.

I september ska kommunen träffa Västtrafik för att diskutera trafikplaner bortom 2017.

– Flera nya bostadsområden planeras och Trädgårdsstaden växer. Vi måste ha framförhållning.