04 jul 2016 06:00

04 jul 2016 06:00

Omöjlig jakt efter mattelärare

NYHETER: Riksdagsbeslut försvårar för kommunen

Riksdagen har bestämt att matteundervisningen ska utökas i skolan. Bra, tycker många, men att det gäller redan från i höst skapar stora problem.
– Vi saknade mattelärare redan innan, det är i dag omöjligt att rekrytera lärare med den behörigheten, säger Sara-Lena Ahlm, Skövde kommun.

I slutet av maj klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om att utöka matematikundervisningen i grundskolan, motsvarande en timme i veckan. Rekommendationen är att den nya timmen läggs i mellanstadiet. Få är emot själva satsningen – men däremot reagerar många på tidpunkten. Redan till höstterminen ska det bli mer matte i skolan. I Skövde brottas man med samma problem som alla andra kommuner – det finns nästan inga behöriga matte- och no-lärare som saknar jobb.

– Redan innan det här med utökad matematikundervisning kom, saknade vi mellan fem och sju mattelärare. Hur många ytterligare som behövs i och med beslutet kan jag inte ens gissa, säger Sara-Lena Ahlm, HR-partner som arbetar riktat mot barn- och utbildningssektorn.

– Det är omöjligt att få tag på behöriga mattelärare. Det är för övrigt även svårt att rekrytera lärare inom andra ämnen.

Offensiv kommun

Skövde kommun har varit offensiv i jakten på de efterfrågade lärarna.

– Vi har ringt till lärarstudenter, annonserat på Facebook, i tidningar, på lärarguiden och förskoleguiden – vi använder alla tänkbara kanaler. Men ja... det är hård konkurrens mellan kommunerna.

Men enligt Ahlm är signalerna från grundskolan att man ändå kommer att lösa situationen med matteundervisningen.

– Med obehöriga lärare, som kanske är behöriga i andra ämnen, och man tar in pensionärer. Inom skolan är man luttrad och van vid snabba förändringar.

I Skövde diskuterar man också andra lösningar på lärarbristen, frågeställningen är hur man kan avlasta pedagogerna.

– Så att de får mer tid till undervisning. I Skövde talar vi om att lärarassistenter kan vara ett alternativ. Det måste i så fall vara tydligt formulerat vilka uppgifter de ska ha, men det har nog med administration att göra.

Det är tydligt att det är lärarnas marknad – en nyutbildad mattelärare är extremt eftertraktad och kan komma med rejäla lönekrav.

Löneglidning

– Men man måste alltid göra en bedömning av vilken lön vi kan ge och hur gärna vi vill ha den personen. Fast visst kan det sluta med att en nyutbildad får högre lön än erfarna lärare. Vi har en löneglidning.

För första gången på flera år saknas det lärare i Skövde inför höstterminen. Förutom matematik och no-ämnen, gäller det även lärare i svenska, engelska och trä- och metallslöjd.

I slutet av maj klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om att utöka matematikundervisningen i grundskolan, motsvarande en timme i veckan. Rekommendationen är att den nya timmen läggs i mellanstadiet. Få är emot själva satsningen – men däremot reagerar många på tidpunkten. Redan till höstterminen ska det bli mer matte i skolan. I Skövde brottas man med samma problem som alla andra kommuner – det finns nästan inga behöriga matte- och no-lärare som saknar jobb.

– Redan innan det här med utökad matematikundervisning kom, saknade vi mellan fem och sju mattelärare. Hur många ytterligare som behövs i och med beslutet kan jag inte ens gissa, säger Sara-Lena Ahlm, HR-partner som arbetar riktat mot barn- och utbildningssektorn.

– Det är omöjligt att få tag på behöriga mattelärare. Det är för övrigt även svårt att rekrytera lärare inom andra ämnen.

Offensiv kommun

Skövde kommun har varit offensiv i jakten på de efterfrågade lärarna.

– Vi har ringt till lärarstudenter, annonserat på Facebook, i tidningar, på lärarguiden och förskoleguiden – vi använder alla tänkbara kanaler. Men ja... det är hård konkurrens mellan kommunerna.

Men enligt Ahlm är signalerna från grundskolan att man ändå kommer att lösa situationen med matteundervisningen.

– Med obehöriga lärare, som kanske är behöriga i andra ämnen, och man tar in pensionärer. Inom skolan är man luttrad och van vid snabba förändringar.

I Skövde diskuterar man också andra lösningar på lärarbristen, frågeställningen är hur man kan avlasta pedagogerna.

– Så att de får mer tid till undervisning. I Skövde talar vi om att lärarassistenter kan vara ett alternativ. Det måste i så fall vara tydligt formulerat vilka uppgifter de ska ha, men det har nog med administration att göra.

Det är tydligt att det är lärarnas marknad – en nyutbildad mattelärare är extremt eftertraktad och kan komma med rejäla lönekrav.

Löneglidning

– Men man måste alltid göra en bedömning av vilken lön vi kan ge och hur gärna vi vill ha den personen. Fast visst kan det sluta med att en nyutbildad får högre lön än erfarna lärare. Vi har en löneglidning.

För första gången på flera år saknas det lärare i Skövde inför höstterminen. Förutom matematik och no-ämnen, gäller det även lärare i svenska, engelska och trä- och metallslöjd.