06 jul 2016 13:43

06 jul 2016 13:43

Brist på vårdpersonal och lärare

SKARABORG: Tuff situation för inom tio år

Om mindre än tio år kan det saknas 1 200 omvårdnadsutbildade och lika många lärare i Skaraborg.

Det visar Västra Götalandsregionens utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som tagits fram i samverkan med SCB.

– En ökad brist på personal inom vården är en av våra största utmaningar för att kunna erbjuda invånarna en god vård. Utbildningsplatserna måste anpassas bättre till framtidens personalbehov. Även vi som arbetsgivare har ett ansvar för att öka intresset för att jobba inom hälso- och sjukvården, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

Även dagen brist på civilingenjörer riskerar att förvärras.

– Vi riskerar att få stora brister inom många yrkesgrupper som kan hämma tillväxt och tillgång till välfärdstjänster. Dessutom finns det risk för att alltför många utbildar sig inom områden där möjligheterna att få jobb är små, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på Västra Götalandsregionen.

Det visar Västra Götalandsregionens utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som tagits fram i samverkan med SCB.

– En ökad brist på personal inom vården är en av våra största utmaningar för att kunna erbjuda invånarna en god vård. Utbildningsplatserna måste anpassas bättre till framtidens personalbehov. Även vi som arbetsgivare har ett ansvar för att öka intresset för att jobba inom hälso- och sjukvården, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

Även dagen brist på civilingenjörer riskerar att förvärras.

– Vi riskerar att få stora brister inom många yrkesgrupper som kan hämma tillväxt och tillgång till välfärdstjänster. Dessutom finns det risk för att alltför många utbildar sig inom områden där möjligheterna att få jobb är små, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på Västra Götalandsregionen.