06 jul 2016 06:00

06 jul 2016 10:24

Hoppas på nytt reservat

SKÖVDE: Länsstyrelsen vill öppna naturreservatet Djupedalsgrottan

Ett förslag till naturreservat väster om Timmersdala har lagts fram av Länsstyrelsen och som nu är på remiss hos olika organisationer inom Skövde kommun.
– Det är ett väldigt speciellt landskap, säger Kent-Ove Hvass, Skövde fågelklubb.

Lite mer än tre kilometer väster om Timmersdala ligger ett stort skogsområde som mestadels består av tall och med en mark som kryllar av ljung och blåbär. Där vill Länsstyrelsen nu skapa ett 24 hektar stort naturreservat som ska värna om växter och djurliv.

Området har potential

– Såhär såg det ut i hela Västergötland en gång i tiden, det är en typisk lavtallskog, berättar Rolf-Göran Carlsson från Västgötabergens svampklubb på ett besök i skogen.

Tillsammans med Kent-Ove Hvass från Skövde fågelklubb och Kurt-Anders Johansson från Västgötabergens svampklubb var de på plats för att se vad för typer av fåglar, lavar och svampar som kan finnas i det tänkta naturreservatet.

– Det är ett väldigt speciellt landskap med en unik naturtyp. Det är ju nästan bara massa tallar som växer på silikatberg vilket skapar en mager jord. Hit lockas både Tjäder och Spillkråka, men också Nattskärran som lever av tallbark, säger Kent-Ove Hvass.

Risk för kalhygge

På Länsstyrelsen blev man varse om skogsområdet efter att markägaren hade vänt sig till Skogsstyrelsen med en avverkningsanmälan. När man då tittade närmare på skogens värden upptäcktes det att man med en avverkning kunde gå miste om värdefull natur.

Förutom speciella fågelarter är platsen också hem åt dropptaggsvamp och motaggsvamp som båda är signalarter och ett tecken på höga naturvärden.

– Det här blir är en möjlighet att bevara en tallskog som är relativt opåverkad av skogsbruk. Avverkas den nu försvinner området med sin flora och fauna för alltid, säger Sofia Åström, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

En bråkdel kvar

Både Kent-Ove Hvass och Kurt-Anders Johansson menar att deras olika organisationer är för förslaget då nya reservat alltid är välkommet.

– Det är bara en bråkdel kvar av sådan skog efter alla massaverkningar som gjordes för 50 år sedan, så allt som kan bevaras är värdefullt, säger Kent-Ove Hvass.

Förutom att man upptäckte att området var exemplariskt för vissa fåglar och svampar så såg man också värdet i att just ha fler naturreservat i samma trakt.

– Klyftamon som är ett stort naturreservat på över 400 hektar, ligger inte så långt därifrån och har samma naturtyp. Har man då ett liknande område i närheten kan de dra nytta av varandra, då exempelvis fåglar kan flytta emellan områdena, säger Sofia Åström.

Tankar om framtiden

– Ett långsiktigt mål vore ju att knyta ihop de olika naturreservaten. Stora sammanhängande områden är ju alltid bäst, menar Kent-Ove Hvass när skogsbesöket går mot sitt slut.

När frågan ställs till Sofia Åström blir svaret att inget ska uteslutas för framtiden.

– Dyker det upp andra områden med höga värden och obrukad skog är det inte omöjligt.

Lite mer än tre kilometer väster om Timmersdala ligger ett stort skogsområde som mestadels består av tall och med en mark som kryllar av ljung och blåbär. Där vill Länsstyrelsen nu skapa ett 24 hektar stort naturreservat som ska värna om växter och djurliv.

Området har potential

– Såhär såg det ut i hela Västergötland en gång i tiden, det är en typisk lavtallskog, berättar Rolf-Göran Carlsson från Västgötabergens svampklubb på ett besök i skogen.

Tillsammans med Kent-Ove Hvass från Skövde fågelklubb och Kurt-Anders Johansson från Västgötabergens svampklubb var de på plats för att se vad för typer av fåglar, lavar och svampar som kan finnas i det tänkta naturreservatet.

– Det är ett väldigt speciellt landskap med en unik naturtyp. Det är ju nästan bara massa tallar som växer på silikatberg vilket skapar en mager jord. Hit lockas både Tjäder och Spillkråka, men också Nattskärran som lever av tallbark, säger Kent-Ove Hvass.

Risk för kalhygge

På Länsstyrelsen blev man varse om skogsområdet efter att markägaren hade vänt sig till Skogsstyrelsen med en avverkningsanmälan. När man då tittade närmare på skogens värden upptäcktes det att man med en avverkning kunde gå miste om värdefull natur.

Förutom speciella fågelarter är platsen också hem åt dropptaggsvamp och motaggsvamp som båda är signalarter och ett tecken på höga naturvärden.

– Det här blir är en möjlighet att bevara en tallskog som är relativt opåverkad av skogsbruk. Avverkas den nu försvinner området med sin flora och fauna för alltid, säger Sofia Åström, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

En bråkdel kvar

Både Kent-Ove Hvass och Kurt-Anders Johansson menar att deras olika organisationer är för förslaget då nya reservat alltid är välkommet.

– Det är bara en bråkdel kvar av sådan skog efter alla massaverkningar som gjordes för 50 år sedan, så allt som kan bevaras är värdefullt, säger Kent-Ove Hvass.

Förutom att man upptäckte att området var exemplariskt för vissa fåglar och svampar så såg man också värdet i att just ha fler naturreservat i samma trakt.

– Klyftamon som är ett stort naturreservat på över 400 hektar, ligger inte så långt därifrån och har samma naturtyp. Har man då ett liknande område i närheten kan de dra nytta av varandra, då exempelvis fåglar kan flytta emellan områdena, säger Sofia Åström.

Tankar om framtiden

– Ett långsiktigt mål vore ju att knyta ihop de olika naturreservaten. Stora sammanhängande områden är ju alltid bäst, menar Kent-Ove Hvass när skogsbesöket går mot sitt slut.

När frågan ställs till Sofia Åström blir svaret att inget ska uteslutas för framtiden.

– Dyker det upp andra områden med höga värden och obrukad skog är det inte omöjligt.

  • Joacim F Kaiberger