07 jul 2016 13:43

07 jul 2016 13:43

Kommunen hotar att polisanmäla utsläpp

NYHETER: Efter färgutsläpp i brunnar

Skövde kommun kommer att stänga av vattnet och polisanmäla om färgutsläppen från en fastighet inte upphör.
– Fastighetsägaren har informerats och får nu chansen att ändra beteende, säger Sven-Eric Stenermark, Skövde kommun.

Det var i förra veckan vid ett rutinarbete med brunnar på Köpmannagatan på Norrmalm som kommunens personal såg hur vit färg passerade i en av brunnarna.

– Det var en ren tillfällighet att det upptäcktes, säger Sten-Eric Stenermark, enhetschef Skövde vatten och avlopp.

I måndags var det dags igen – färg sågs på nytt i en brunn. Kommunen bestämde sig för att försöka spåra källan till färgutsläppet. Man filmade inuti avloppssystemet och med hjälp av kameran kunde man se vilken fastighet utsläppet kom ifrån.

– Kommunen har nu upplyst fastighetsägaren och denne förstod allvaret och får nu chansen att ändra sitt beteende.

Om inte utsläppen upphör kommer kommunen att stänga av vattnet till fastigheten och göra en polisanmälan.

– Ja, det kommer vi att göra. Det är allvarligt att hälla ut färg direkt i avloppet. Kommunens reningsverk kan inte hantera sådana produkter, det finns inget sätt för oss att fånga upp kemikalier, läkemedel eller tungmetaller under reningsprocessen.

Enligt Stenermark hamnar det vi häller i avloppet i förlängningen på åkermarkerna.

– Färg som tillförs vattendragen påverkar djur och natur, det vatten som renas i reningsverken blir förr eller senare dricksvatten för någon annan. Inget nytt vatten tillförs i kretsloppet.

Utsläppet upptäcktes av en tillfällighet, vilket innebär att det finns en risk för att det förekommit tidigare. Nu går kommunen ut med information – både till företag och privatpersoner– om vad man som gäller när man målar och hanterar överbliven färg och redskap.

– Det är den enskildes ansvar att tänka på detta.

Det var i förra veckan vid ett rutinarbete med brunnar på Köpmannagatan på Norrmalm som kommunens personal såg hur vit färg passerade i en av brunnarna.

– Det var en ren tillfällighet att det upptäcktes, säger Sten-Eric Stenermark, enhetschef Skövde vatten och avlopp.

I måndags var det dags igen – färg sågs på nytt i en brunn. Kommunen bestämde sig för att försöka spåra källan till färgutsläppet. Man filmade inuti avloppssystemet och med hjälp av kameran kunde man se vilken fastighet utsläppet kom ifrån.

– Kommunen har nu upplyst fastighetsägaren och denne förstod allvaret och får nu chansen att ändra sitt beteende.

Om inte utsläppen upphör kommer kommunen att stänga av vattnet till fastigheten och göra en polisanmälan.

– Ja, det kommer vi att göra. Det är allvarligt att hälla ut färg direkt i avloppet. Kommunens reningsverk kan inte hantera sådana produkter, det finns inget sätt för oss att fånga upp kemikalier, läkemedel eller tungmetaller under reningsprocessen.

Enligt Stenermark hamnar det vi häller i avloppet i förlängningen på åkermarkerna.

– Färg som tillförs vattendragen påverkar djur och natur, det vatten som renas i reningsverken blir förr eller senare dricksvatten för någon annan. Inget nytt vatten tillförs i kretsloppet.

Utsläppet upptäcktes av en tillfällighet, vilket innebär att det finns en risk för att det förekommit tidigare. Nu går kommunen ut med information – både till företag och privatpersoner– om vad man som gäller när man målar och hanterar överbliven färg och redskap.

– Det är den enskildes ansvar att tänka på detta.

Regler

Måla helst med miljömärkt färg

Spola aldrig av rollers, penslar och andra verktyg under kranen

Häll aldrig ut överbliven färg och lösningsmedel i avloppet

Lämna farligt avfall till miljöstationen

När man rengör en pensel ska man först skrapa av så mycket färg man kan, torka sedan med tidningspapper.

Om man har använt en vattenbaserad färg kan man blötlägga verktyget i varmt vatten i två timmar i en liten burk. Torka sedan av penslarna och häng dem för att torka.

Har man använt lösningsburen färg, häll en liten mängd penseltvätt i en burk. Tryck ner penseln mot botten och vik stråna åt båda hållen upprepande gånger. Stryk av penseln mot burkkanten och torka med tidningspapper.

Burkarna med tvättvatten och färg ska antingen stå tills vattnet har avdunstat och färgen hamnat i botten eller så försluts burken. Oavsett metod ska burken lämnas till återvinningscentral.