08 jul 2016 18:00

08 jul 2016 18:00

Paviljongen nödvändig på Helena

SKÖVDE: Ökat elevtryck på centrumskolor

Elevtrycket är hårt på centrumskolorna och nu är den paviljong på plats på Helenaskolan som är nödvändig inför höstterminen.

– Utan den skulle vi inte klara oss, säger rektorn Susanne Linder.

Många Skövdeungdomar vill gå på högstadieskolorna i centrum, trycket är hårt på Vasaskolan, Eriksdalskolan och Helenaskolan. På Vasa och Eriksdal finns sedan tidigare paviljonger och nu har också Helenaskolan fått en – och den är viktig.

”Nödvändig”

– Ja, den är helt nödvändig skulle jag säga för att vi ska klara undervisningen under höst- och vårterminen, att vi får plats för alla elever, säger Susanne Linder.

– Att elevantalet på Helenaskolan ökar beror dels på skolvalet då elever gärna söker sig till centrumskolorna, dels har elevantalet i Skövde ökat totalt.

Hur länge paviljongen behövs är däremot oklart i dagsläget.

Jämnare fördelning

– Det är inget vi vet, men i den utredning som görs gällande hur skolorganisationen ska se ut i Skövde fortsättningsvis kommer troligtvis några svar. Rydskolan ska ju öppnas 2017 och förhoppningsvis kommer det och annat leda till att det blir en jämnare elevfördelning mellan skolorna.

Paviljongen på Helenaskolan innehåller två klassrum och två grupprum.

– Vi har ju inga hemklassrum för våra elever där de har all sin undervisning, det är svårt att få till på högstadiet med de olika ämnena. Men vi har hemkorridorer, i synnerhet för eleverna i årskurs sju. Det innebär att klassrummen i paviljongen inte blir till för utpekade klasser utan möjligen för särskilda ämnen.

Linder säger att det är fina klassrum med grupprum i nära anslutning, att arbetsmiljön i paviljongen är god.

– Det är till och med lärare som vill ha sin undervisning där, mycket tack vare närheten till grupprummen. Det är smidigt att ha grupprum nära undervisningssalarna. Så bra är det inte ens i huvudbyggnaden.

”Inget val”

Paviljongen har tagit plats på en gräsyta närmast Staketgatan. Inte den bästa platsen, enligt Susanne Linder.

– Den gräsytan används ju för idrottslektioner, men tyvärr hade vi inget val.

De andra placeringsförslagen fungerade inte bland annat på grund av nödvändiga säkerhetsavstånd till huvudbyggnaden, att skolrestaurangen ska byggas ut och att delar av skolgården därmed blir en byggarbetsplats var ett annat skäl.

– Men vi får försöka att ha idrottslektioner i närliggande Sikaparken och Boulogner i stället.

Många Skövdeungdomar vill gå på högstadieskolorna i centrum, trycket är hårt på Vasaskolan, Eriksdalskolan och Helenaskolan. På Vasa och Eriksdal finns sedan tidigare paviljonger och nu har också Helenaskolan fått en – och den är viktig.

”Nödvändig”

– Ja, den är helt nödvändig skulle jag säga för att vi ska klara undervisningen under höst- och vårterminen, att vi får plats för alla elever, säger Susanne Linder.

– Att elevantalet på Helenaskolan ökar beror dels på skolvalet då elever gärna söker sig till centrumskolorna, dels har elevantalet i Skövde ökat totalt.

Hur länge paviljongen behövs är däremot oklart i dagsläget.

Jämnare fördelning

– Det är inget vi vet, men i den utredning som görs gällande hur skolorganisationen ska se ut i Skövde fortsättningsvis kommer troligtvis några svar. Rydskolan ska ju öppnas 2017 och förhoppningsvis kommer det och annat leda till att det blir en jämnare elevfördelning mellan skolorna.

Paviljongen på Helenaskolan innehåller två klassrum och två grupprum.

– Vi har ju inga hemklassrum för våra elever där de har all sin undervisning, det är svårt att få till på högstadiet med de olika ämnena. Men vi har hemkorridorer, i synnerhet för eleverna i årskurs sju. Det innebär att klassrummen i paviljongen inte blir till för utpekade klasser utan möjligen för särskilda ämnen.

Linder säger att det är fina klassrum med grupprum i nära anslutning, att arbetsmiljön i paviljongen är god.

– Det är till och med lärare som vill ha sin undervisning där, mycket tack vare närheten till grupprummen. Det är smidigt att ha grupprum nära undervisningssalarna. Så bra är det inte ens i huvudbyggnaden.

”Inget val”

Paviljongen har tagit plats på en gräsyta närmast Staketgatan. Inte den bästa platsen, enligt Susanne Linder.

– Den gräsytan används ju för idrottslektioner, men tyvärr hade vi inget val.

De andra placeringsförslagen fungerade inte bland annat på grund av nödvändiga säkerhetsavstånd till huvudbyggnaden, att skolrestaurangen ska byggas ut och att delar av skolgården därmed blir en byggarbetsplats var ett annat skäl.

– Men vi får försöka att ha idrottslektioner i närliggande Sikaparken och Boulogner i stället.