11 jul 2016 06:00

11 jul 2016 07:08

Spelet som ska skydda våra barn

SKÖVDE: Pedagogiskt verktyg ska öka barns riskmedvetenhet

Forskare på Högskolan i Skövde har gjort klart prototypen av ”Djurparksgömmet”, som ska skydda barn från sexuella övergrepp på internet.
– Vår vision är att få ut det till alla skolor i Sverige, säger Niklas Torstensson, lektor i kognitionsvetenskap.

Spelet som heter ”Djurparksgömmet” är ett brädspel i kombination med en läsplatta. Det är anpassat för barn mellan åtta och tio år. Meningen är att det ska öka åldersgruppens medvetenhet om riskerna på internet, utan att på så sätt utsätta dem för obehagliga situationer.

– Det innehåller samma mekanismer som förekommer i ett chattrum, men det finns inget grovt innehåll. Vi är inte ute efter att skrämma barnen, säger Niklas Torstensson.

Dolt budskap

Spelet är gjort för fyra deltagare, barnen väljer en figur och får i uppdrag att gömma en skatt. Under spelets gång försöker någon muta, hota och leka med barnen för att få tillgång till ledtrådar som avslöjar var skatten finns.

– Det är ett verktyg som skapar frågeställningar att resonera kring i efterhand, säger Niklas Torstensson.

Spelet uppnår inte det önskade resultatet på egen hand, utan är helt beroende av en efterföljande diskussion som tydliggör sambanden.

– Barnen vet inte syftet när de spelar, säger Niklas Torstensson.

Nästa steg i projektet blir att ta fram det metodmaterial som ska ligga till grund för samtalen.

– Till det behövs det andra kompetenser, som pedagoger och psykologer har. Spelet är designat för en viss typ av frågeställningar, så materialet måste tas fram i samarbete med oss, säger Niklas Torstensson.

Forskarna menar att barnen kan lära sig att undvika situationerna, bara de får verktyg som visar hur de ska gå tillväga. ”Djurparksgömmet” ska göra råden mer lättillgängliga och konkreta, till skillnad från dagens informationsbroschyrer.

– Konsekvenstänkandet är inte utvecklat på barn i den åldern och oönskade kontakter kan vara svåra att värja sig emot, säger Niklas Torstensson.

Arbetet med att ta fram en prototyp startade år 2014 och utförs av en forskningsgrupp på sex personer. Alla har koppling till lärosätet i Skövde, med olika erfarenheter inom dataspelsutveckling eller kognitionsvetenskap.

– Det är helt nödvändigt för att kunna göra det här, säger Niklas Torstensson.

År 2018

Förutom materialframställandet pågår även sökandet efter distributionskanaler samt finansiering av den återstående delen av projektet.

– Högskolan är en statlig myndighet, därför måste all forskning finansieras med externa parter. Vårt mål är att få ut spelet under 2018, säger Niklas Torstensson.

Spelet som heter ”Djurparksgömmet” är ett brädspel i kombination med en läsplatta. Det är anpassat för barn mellan åtta och tio år. Meningen är att det ska öka åldersgruppens medvetenhet om riskerna på internet, utan att på så sätt utsätta dem för obehagliga situationer.

– Det innehåller samma mekanismer som förekommer i ett chattrum, men det finns inget grovt innehåll. Vi är inte ute efter att skrämma barnen, säger Niklas Torstensson.

Dolt budskap

Spelet är gjort för fyra deltagare, barnen väljer en figur och får i uppdrag att gömma en skatt. Under spelets gång försöker någon muta, hota och leka med barnen för att få tillgång till ledtrådar som avslöjar var skatten finns.

– Det är ett verktyg som skapar frågeställningar att resonera kring i efterhand, säger Niklas Torstensson.

Spelet uppnår inte det önskade resultatet på egen hand, utan är helt beroende av en efterföljande diskussion som tydliggör sambanden.

– Barnen vet inte syftet när de spelar, säger Niklas Torstensson.

Nästa steg i projektet blir att ta fram det metodmaterial som ska ligga till grund för samtalen.

– Till det behövs det andra kompetenser, som pedagoger och psykologer har. Spelet är designat för en viss typ av frågeställningar, så materialet måste tas fram i samarbete med oss, säger Niklas Torstensson.

Forskarna menar att barnen kan lära sig att undvika situationerna, bara de får verktyg som visar hur de ska gå tillväga. ”Djurparksgömmet” ska göra råden mer lättillgängliga och konkreta, till skillnad från dagens informationsbroschyrer.

– Konsekvenstänkandet är inte utvecklat på barn i den åldern och oönskade kontakter kan vara svåra att värja sig emot, säger Niklas Torstensson.

Arbetet med att ta fram en prototyp startade år 2014 och utförs av en forskningsgrupp på sex personer. Alla har koppling till lärosätet i Skövde, med olika erfarenheter inom dataspelsutveckling eller kognitionsvetenskap.

– Det är helt nödvändigt för att kunna göra det här, säger Niklas Torstensson.

År 2018

Förutom materialframställandet pågår även sökandet efter distributionskanaler samt finansiering av den återstående delen av projektet.

– Högskolan är en statlig myndighet, därför måste all forskning finansieras med externa parter. Vårt mål är att få ut spelet under 2018, säger Niklas Torstensson.