11 jul 2016 07:41

11 jul 2016 07:41

Tromb drog fram utanför Skövde

På söndagskvällen drog en tromb fram utanför Skövde. På väg 49 mot Varnhem blåste flera träd ner.

Det var runt klockan 22 på söndagskvällen som räddningstjänsten larmades till platsen.

De nedblåsta träden orsakade totalstopp i trafiken tills att räddningstjänsten kunde röja upp. Vid 23-tiden på söndagskvällen kunde trafiken släppas på igen.

Inga personskador har rapporterats.

Det var runt klockan 22 på söndagskvällen som räddningstjänsten larmades till platsen.

De nedblåsta träden orsakade totalstopp i trafiken tills att räddningstjänsten kunde röja upp. Vid 23-tiden på söndagskvällen kunde trafiken släppas på igen.

Inga personskador har rapporterats.

Tromber

I extra kraftiga bymoln (Cumulonimbus) kan en tromb bildas under molnbasen. Det är en kraftig virvelvind, som breder ut sig från molnet ner mot marken. Såväl vindarna som det låga trycket kan åstadkomma stor skadegörelse.

I Sverige är tromber vanligast under sommaren, men de kan även förekomma under hösten. De flesta har observerats i södra Sverige och där utmed kusterna.

Tromber är inte så ovanliga. Det bör bildas åtminstone något tiotal i Sverige årligen men det exakta antalet är osäkert. Detta eftersom tromberna är små och ofta kortvariga, och då Sverige på många håll är glest befolkat och skogsklätt upptäcks långt ifrån alla.

Tromben lämnar ofta spår i naturen. Exempelvis fälls träd ofta i olika riktningar till skillnad från en vanlig storm, där träden fälls ungefär i samma riktning.

Källa: SMHI