13 jul 2016 17:28

13 jul 2016 21:39

Färre sökte till Högskolan – fler antogs

UTBILDNING: Statistik för Högskolan i Skövde, HIS

Högskolan i Skövde hade 2 568 förstahandssökande till sina program, 2 165 av dem har blivit erbjudna en plats.
– Nu hoppas vi att de tackar ja, säger prorektor Lena Mårtensson.

Antalet förstahandssökande till högskolans program och fristående kurser minskade jämfört med förra året, båda alternativen genererade i drygt 400 färre ansökningar var.

– Ungdomskullarna har gått ner. Samma sak såg vi på gymnasiet får några år sedan, säger Lena Mårtensson.

Att ett av programmen tagits bort kan vara en annan orsak till tappet. De ansvariga valde att stänga det ”Socialpsykologiska programmet” när skolans grundutbildningsuppdrag och de ekonomiska resurserna minskade.

– Det hade 126 sökande förra året. Vi vill se över den utbildningen och kanske utveckla den i en annan riktning, säger Lena Mårtensson.

Fler antagna

Trots det minskade elevunderlaget har antalet platser på programmen ökat, i år får ytterligare 40 studenter möjlighet att utbilda sig på Högskolan i Skövde.

– Vi har valt att prioritera programmen, de bidrar bäst till det utbildningsbehov som finns, säger Lena Mårtensson.

I och med att platserna till de längre studierna har ökat har färre personer blivit antagna till de fristående kurserna, 410 platser har tagits bort.

– Det gäller att hitta en god balans mellan kurser och program, säger Lena Mårtensson.

Lockar flest

Störst söktryck är det till ”Sjuksköterskeprogrammet”, ”Hälsocoach”, ”Personal, organisation och ledarskap” samt tre av lärosätets dataspelsutbildningar.

– Det är ganska likt de senaste tre åren, säger Lena Mårtensson.

Allra svårast har de haft att rekrytera studenter till studier på avancerad nivå, då få har rätt behörighet. ”Bioinformatik magister-”, ”Industriell systemteknik magister-”, ”Informationsteknologi forskningsinriktat mastersprogram” har endast ett fåtal sökande.

En av de nya specialistutbildningarna med inriktningen äldrevård fick ställas in på grund av ett svikande elevunderlag.

– Det är svårt att veta varför, men det är alltid lite svårare med nya utbildningar, säger Lena Mårtensson.

Senast den 29 juli måste de antagna bestämma om de vill behålla sina platser.

Antalet förstahandssökande till högskolans program och fristående kurser minskade jämfört med förra året, båda alternativen genererade i drygt 400 färre ansökningar var.

– Ungdomskullarna har gått ner. Samma sak såg vi på gymnasiet får några år sedan, säger Lena Mårtensson.

Att ett av programmen tagits bort kan vara en annan orsak till tappet. De ansvariga valde att stänga det ”Socialpsykologiska programmet” när skolans grundutbildningsuppdrag och de ekonomiska resurserna minskade.

– Det hade 126 sökande förra året. Vi vill se över den utbildningen och kanske utveckla den i en annan riktning, säger Lena Mårtensson.

Fler antagna

Trots det minskade elevunderlaget har antalet platser på programmen ökat, i år får ytterligare 40 studenter möjlighet att utbilda sig på Högskolan i Skövde.

– Vi har valt att prioritera programmen, de bidrar bäst till det utbildningsbehov som finns, säger Lena Mårtensson.

I och med att platserna till de längre studierna har ökat har färre personer blivit antagna till de fristående kurserna, 410 platser har tagits bort.

– Det gäller att hitta en god balans mellan kurser och program, säger Lena Mårtensson.

Lockar flest

Störst söktryck är det till ”Sjuksköterskeprogrammet”, ”Hälsocoach”, ”Personal, organisation och ledarskap” samt tre av lärosätets dataspelsutbildningar.

– Det är ganska likt de senaste tre åren, säger Lena Mårtensson.

Allra svårast har de haft att rekrytera studenter till studier på avancerad nivå, då få har rätt behörighet. ”Bioinformatik magister-”, ”Industriell systemteknik magister-”, ”Informationsteknologi forskningsinriktat mastersprogram” har endast ett fåtal sökande.

En av de nya specialistutbildningarna med inriktningen äldrevård fick ställas in på grund av ett svikande elevunderlag.

– Det är svårt att veta varför, men det är alltid lite svårare med nya utbildningar, säger Lena Mårtensson.

Senast den 29 juli måste de antagna bestämma om de vill behålla sina platser.

Antagningsstatistik

Antal förstahandssökande:

År 2016 2015

Kurs (ansökningar) 1207 1604

Program (personer) 2568 2982

Antal antagna:

År 2016 2015

Kurs (ansökningar) 2228 2638

Program (personer) 2165 2125

Källa: