13 jul 2016 13:49

13 jul 2016 13:56

Friande våldtäktsdom överklagas

SKÖVDE: Felaktig bevisvärdering, anser åklagaren

Mannen friades från våldtäkt, tingsrätten ansåg inte att det är ställt bortom varje rimligt tvivel att han har våldtagit kvinnan. Nu överklagas domen av både åklagare och målsäganden. Åklagaren tycker att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering.

Mannen åtalades misstänkt för att ha våldtagit kvinnan i slutet av förra året i sin bostad dit hon följt med efter att de två träffats tidigare under kvällen i centrala Skövde.

I åtalet framkom att han hade tvingat kvinnan till sexuella handlingar trots att hon hade gjort motstånd. Han skulle också ha utsatt henne för våld, bland annat drog han henne i håret och tog ett grepp om hennes hals. Kvinnan yrkade på över 100 000 kronor i skadestånd.

Friades

Men domen i Skaraborgs tingsrätt i mitten av juni blev ett bakslag för åklagaren. Tingsrätten friade mannen.

Han har hela tiden förnekat att han tvingade kvinnan till sexuella handlingar, att allt istället var frivilligt. Om just det faktum att kvinnan och mannen lämnat vitt skilda berättelser sade tingsrätten att man vid en värdering av dessa inte fann skäl att sätta större tilltro till den enes uppgifter framför den andres.

När tingsrätten hade gått igenom och värderat alla uppgifter konstaterade man vid en samlad bedömning att det inte är ställt utom rimligt tvivel att mannen har agerat på det sätt som åklagaren påstått. Därför friades han.

”Åtalet är styrkt”

Men kammaråklagare Sofia Karlsson anser att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering.

Hon tycker att den bevisning som åberopas motbevisar mannens uppgifter och också vinner stöd av teknisk bevisning och förhörsuppgifter från flera vittnen. ”Det är enligt min mening uppenbart så att målsägandens uppgifter vunnit stöd av så mycket bevisning att åtalet är styrkt, varför XX ska dömas för våldtäkt”.

Även kvinnan överklagar den friande domen. Hon anser heller inte, via sitt målsägandebiträde, att tingsrätten har gjort en korrekt bedömning av ärendet.

Det är oklart när hovrätten tar upp fallet.

Mannen åtalades misstänkt för att ha våldtagit kvinnan i slutet av förra året i sin bostad dit hon följt med efter att de två träffats tidigare under kvällen i centrala Skövde.

I åtalet framkom att han hade tvingat kvinnan till sexuella handlingar trots att hon hade gjort motstånd. Han skulle också ha utsatt henne för våld, bland annat drog han henne i håret och tog ett grepp om hennes hals. Kvinnan yrkade på över 100 000 kronor i skadestånd.

Friades

Men domen i Skaraborgs tingsrätt i mitten av juni blev ett bakslag för åklagaren. Tingsrätten friade mannen.

Han har hela tiden förnekat att han tvingade kvinnan till sexuella handlingar, att allt istället var frivilligt. Om just det faktum att kvinnan och mannen lämnat vitt skilda berättelser sade tingsrätten att man vid en värdering av dessa inte fann skäl att sätta större tilltro till den enes uppgifter framför den andres.

När tingsrätten hade gått igenom och värderat alla uppgifter konstaterade man vid en samlad bedömning att det inte är ställt utom rimligt tvivel att mannen har agerat på det sätt som åklagaren påstått. Därför friades han.

”Åtalet är styrkt”

Men kammaråklagare Sofia Karlsson anser att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering.

Hon tycker att den bevisning som åberopas motbevisar mannens uppgifter och också vinner stöd av teknisk bevisning och förhörsuppgifter från flera vittnen. ”Det är enligt min mening uppenbart så att målsägandens uppgifter vunnit stöd av så mycket bevisning att åtalet är styrkt, varför XX ska dömas för våldtäkt”.

Även kvinnan överklagar den friande domen. Hon anser heller inte, via sitt målsägandebiträde, att tingsrätten har gjort en korrekt bedömning av ärendet.

Det är oklart när hovrätten tar upp fallet.