14 jul 2016 06:00

14 jul 2016 09:55

Behöver en trädplan

SKÖVDE: Inventering av stadsnära träd

Kommunen ska ta fram en trädplan och har påbörjat inventeringen av träden i stadskärnan.
– Hela innerkärnan ska betas av. Det kanske är 20 000 träd, säger Marie Nilsdotter, gata/parkingenjör på Skövde kommun.

Kommunen ska ta fram en trädplan som ska ligga till grund för olika beslut. De nya riktlinjerna ska effektivisera arbetet och skapa en faktabas över trädbeståndet.

– Vi saknar en övergripande koll och om vi har informationen samlad slipper vi lägga resurser på att åka ut till enskilda träd, säger Marie Nilsdotter.

Snabbare beslut

Det nya arbetsredskapet ska underlätta för de som arbetar med frågor som rör träden. Det ska generera i tydliga ställningstaganden som behövs i samband med bygglovsansökningar, eller andra arbeten i anslutning till grönområdena.

– Med hjälp av planen kan vi styra grävandet från våra träd, säger Marie Nilsdotter.

Hans praktikplats

Carl Sandsjö utför inventeringen, som är en del i projektet med den nya trädplanen. Han studerar till landskapsingenjör vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och gör det som sin praktik. Han kontrollerar bland annat tillväxt, skador och naturvärden.

Han berättar att de flesta träden är i bra skick och att han endast behövt anmäla saker som döda grenar och skadade rötter.

– Om det är akut hör jag av mig till de ansvariga och så kommer de från Kommunverkstaden ut och åtgärdar problemet, säger Carl Sandsjö.

Inventeringen pågick även förra året, så delar av trädbeståndet finns redan dokumenterade. Carl Sandsjö är inne på sin sjätte vecka och uppskattar att han har hunnit med 1 000 träd. Han har ett år kvar på sin utbildning, så om en månad får någon annan fortsätta hans naturnära granskning.

– Jag hoppas hinna med större delen av centrum. Jag började runt Commerce och jobbar mig utåt, säger Carl Sandsjö.

Lite resurser

Efter inventeringen fortsätter arbetet med att analysera resultaten samt sätta upp riktlinjer för hur det fortsatta arbetet ska se ut. I dagsläget finns det ingen sluttid för projektet.

– Det behövs resurser för att kunna fortsätta, säger Marie Nilsdotter.

Den första etappen, som består av säsongens inventering av träden i centrum, förväntas kosta 50 000 kronor.

Kommunen ska ta fram en trädplan som ska ligga till grund för olika beslut. De nya riktlinjerna ska effektivisera arbetet och skapa en faktabas över trädbeståndet.

– Vi saknar en övergripande koll och om vi har informationen samlad slipper vi lägga resurser på att åka ut till enskilda träd, säger Marie Nilsdotter.

Snabbare beslut

Det nya arbetsredskapet ska underlätta för de som arbetar med frågor som rör träden. Det ska generera i tydliga ställningstaganden som behövs i samband med bygglovsansökningar, eller andra arbeten i anslutning till grönområdena.

– Med hjälp av planen kan vi styra grävandet från våra träd, säger Marie Nilsdotter.

Hans praktikplats

Carl Sandsjö utför inventeringen, som är en del i projektet med den nya trädplanen. Han studerar till landskapsingenjör vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och gör det som sin praktik. Han kontrollerar bland annat tillväxt, skador och naturvärden.

Han berättar att de flesta träden är i bra skick och att han endast behövt anmäla saker som döda grenar och skadade rötter.

– Om det är akut hör jag av mig till de ansvariga och så kommer de från Kommunverkstaden ut och åtgärdar problemet, säger Carl Sandsjö.

Inventeringen pågick även förra året, så delar av trädbeståndet finns redan dokumenterade. Carl Sandsjö är inne på sin sjätte vecka och uppskattar att han har hunnit med 1 000 träd. Han har ett år kvar på sin utbildning, så om en månad får någon annan fortsätta hans naturnära granskning.

– Jag hoppas hinna med större delen av centrum. Jag började runt Commerce och jobbar mig utåt, säger Carl Sandsjö.

Lite resurser

Efter inventeringen fortsätter arbetet med att analysera resultaten samt sätta upp riktlinjer för hur det fortsatta arbetet ska se ut. I dagsläget finns det ingen sluttid för projektet.

– Det behövs resurser för att kunna fortsätta, säger Marie Nilsdotter.

Den första etappen, som består av säsongens inventering av träden i centrum, förväntas kosta 50 000 kronor.