14 jul 2016 06:00

14 jul 2016 06:00

Efter avslöjandena – lämnar kyrkan

NYHETER: Finns inga lokala siffror på antalet utträden

Över 13 000 personer begärde utträde ur Svenska kyrkan i juni – orsaken tros vara medias granskning. Men hur avslöjandena påverkat medlemmarna i Skara stift är oklart.
– Vi har inga lokala siffror, men känslan är att det varierar från församling till församling, säger Sven-Erik Falk, Skara stift.

I slutet av maj presenterade både Ekot och Aftonbladet granskningar av Svenska kyrkan. Det handlade om församlingars utlandsresor och resor och representation inom Svenska kyrkan i utlandet. Granskningarna fick stor uppmärksamhet och påverkade många – det märks inte minst på att Svenska kyrkan nu rapporterar att 13 300 personer (preliminära siffror) begärde utträde i juni.

Inga lokala siffror

Att det stora antalet utträden i juni beror just på granskningarna månaden innan är nog ingen djärv gissning, en normal junimånad görs bara 3 000 utträden.

Men hur människor i Skara stift har påverkats av granskningarna är oklart.

– Det var en specialkörning som gjordes ur statistikdatabasen på nationell nivå och visar bara en totalsumma för hela riket. De lokala siffrorna kan vi se först i början av nästa år, säger Sven-Erik Falk, kommunikatör på stiftskansliet i Skara.

– Vi gjorde stickprov hos några församlingar i stiftet tidigare i sommar och kunde då inte se något enhetligt svar på om det är många medlemmar som begärt utträde. Det varierade från plats till plats.

I granskningarna framkom heller inget kring församlingarna i Skara stift.

– Man kunde inte se att man hanterat pengar på det sättet här som framkom att några andra församlingar hade gjort.

Olika betydelse

– Men visst, har man en svag relation till kyrkan sedan tidigare, vilket oftare är fallet i större städer, betyder granskningarna kanske att man påverkas och att förtroendet därmed försämras. Har man en stark relation till kyrkan och sin församling, så som det oftast är på landsbygden, betyder de nog inte lika mycket.

SLA har sökt Martin Eriksson, kyrkoherde i Skövde församling, dock utan framgång.

I slutet av maj presenterade både Ekot och Aftonbladet granskningar av Svenska kyrkan. Det handlade om församlingars utlandsresor och resor och representation inom Svenska kyrkan i utlandet. Granskningarna fick stor uppmärksamhet och påverkade många – det märks inte minst på att Svenska kyrkan nu rapporterar att 13 300 personer (preliminära siffror) begärde utträde i juni.

Inga lokala siffror

Att det stora antalet utträden i juni beror just på granskningarna månaden innan är nog ingen djärv gissning, en normal junimånad görs bara 3 000 utträden.

Men hur människor i Skara stift har påverkats av granskningarna är oklart.

– Det var en specialkörning som gjordes ur statistikdatabasen på nationell nivå och visar bara en totalsumma för hela riket. De lokala siffrorna kan vi se först i början av nästa år, säger Sven-Erik Falk, kommunikatör på stiftskansliet i Skara.

– Vi gjorde stickprov hos några församlingar i stiftet tidigare i sommar och kunde då inte se något enhetligt svar på om det är många medlemmar som begärt utträde. Det varierade från plats till plats.

I granskningarna framkom heller inget kring församlingarna i Skara stift.

– Man kunde inte se att man hanterat pengar på det sättet här som framkom att några andra församlingar hade gjort.

Olika betydelse

– Men visst, har man en svag relation till kyrkan sedan tidigare, vilket oftare är fallet i större städer, betyder granskningarna kanske att man påverkas och att förtroendet därmed försämras. Har man en stark relation till kyrkan och sin församling, så som det oftast är på landsbygden, betyder de nog inte lika mycket.

SLA har sökt Martin Eriksson, kyrkoherde i Skövde församling, dock utan framgång.