15 jul 2016 06:00

15 jul 2016 06:00

Har avhoppstrenden redan vänt?

SKÖVDE: 56 medlemmar lämnade Skövde församling i juni

Det är en kraftig ökning av utträden i Skövde församling under juni i år jämfört med samma månad 2014 och 2015.
– Man kan misstänka att det beror på medias granskning av Svenska kyrkan, säger kyrkoherde Martin Eriksson som noterar att trenden verkar ha vänt redan i juli.

13 300 medlemmar i Svenska kyrkan i Sverige begärde utträde under juni månad, vilket är drygt 10 000 fler än en normal junimånad.

Det har SLA redan berättat om. Men det handlade om siffror som tagits fram i en specialkörning i statistikdatabasen på nationell nivå och lokala siffror för Skara stift går inte att se förrän en bit in på nästa år.

Men Martin Eriksson, kyrkoherde i Skövde församling, har gått igenom antalet begärda utträden i den egna församlingen.

Han kan konstatera att det under juni månad är betydligt fler jämfört med junimånaderna 2014 och 2015.

56 lämnade

– I juni i år var det 56 utträden, samma månad de två tidigare åren handlar det om cirka 20, säger Eriksson.

– Naturligtvis kan man ju inte veta, men vi misstänker att det beror på medias granskning av Svenska kyrkan. Men för att vara helt säker på om man kan koppla antalet utträden till detta behöver vi se utvecklingen över hela året.

Vid en genomgång över tidigare utträden visar det sig nämligen att siffrorna går upp och ner, ibland utan någon tydlig förklaring.

Färre avhopp

– Vi följer utvecklingen noga varje månad.

Och det som Eriksson noterat är att det hittills i juli inte handlat om några stora siffror, kanske är avhoppstrenden redan bruten?

– Hittills i juli är det tio som begärt utträde, vilket skulle kunna betyda att det slutar på en normal siffra för månaden.

Lång process

– Vad jag förstår är det en lång process för att bestämma sig för att gå ur Svenska kyrkan, så kommer det något som exempelvis de här granskningarna och då är det det som avgör.

Det kan betyda att de som blev så upprörda över vad media avslöjade och ville lämna kyrkan på grund av detta, redan har gjort det.

Martin Eriksson träffar många av församlingens medlemmar i sitt arbete.

Men han har inte mötts av särskilt många frågor kring mediegranskningarna.

– En del har velat diskutera, men inte i någon större omfattning.

Inget negativt

– Det kan ju ha med att göra att det inte framkommit något negativt om församlingarna inom Skara stift.

Men kyrkorådet och de anställda har diskuterat.

– Det är ju angeläget att de avgifter församlingen får in används på ett bra sätt.

13 300 medlemmar i Svenska kyrkan i Sverige begärde utträde under juni månad, vilket är drygt 10 000 fler än en normal junimånad.

Det har SLA redan berättat om. Men det handlade om siffror som tagits fram i en specialkörning i statistikdatabasen på nationell nivå och lokala siffror för Skara stift går inte att se förrän en bit in på nästa år.

Men Martin Eriksson, kyrkoherde i Skövde församling, har gått igenom antalet begärda utträden i den egna församlingen.

Han kan konstatera att det under juni månad är betydligt fler jämfört med junimånaderna 2014 och 2015.

56 lämnade

– I juni i år var det 56 utträden, samma månad de två tidigare åren handlar det om cirka 20, säger Eriksson.

– Naturligtvis kan man ju inte veta, men vi misstänker att det beror på medias granskning av Svenska kyrkan. Men för att vara helt säker på om man kan koppla antalet utträden till detta behöver vi se utvecklingen över hela året.

Vid en genomgång över tidigare utträden visar det sig nämligen att siffrorna går upp och ner, ibland utan någon tydlig förklaring.

Färre avhopp

– Vi följer utvecklingen noga varje månad.

Och det som Eriksson noterat är att det hittills i juli inte handlat om några stora siffror, kanske är avhoppstrenden redan bruten?

– Hittills i juli är det tio som begärt utträde, vilket skulle kunna betyda att det slutar på en normal siffra för månaden.

Lång process

– Vad jag förstår är det en lång process för att bestämma sig för att gå ur Svenska kyrkan, så kommer det något som exempelvis de här granskningarna och då är det det som avgör.

Det kan betyda att de som blev så upprörda över vad media avslöjade och ville lämna kyrkan på grund av detta, redan har gjort det.

Martin Eriksson träffar många av församlingens medlemmar i sitt arbete.

Men han har inte mötts av särskilt många frågor kring mediegranskningarna.

– En del har velat diskutera, men inte i någon större omfattning.

Inget negativt

– Det kan ju ha med att göra att det inte framkommit något negativt om församlingarna inom Skara stift.

Men kyrkorådet och de anställda har diskuterat.

– Det är ju angeläget att de avgifter församlingen får in används på ett bra sätt.