15 jul 2016 13:20

15 jul 2016 13:20

Mediaprojekt vill ha dina synpunkter

SKÖVDE: Nytt koncept för att dela nyheter

Projektet ”Level up” – där digital nyhetsmedia ska spelifieras – går nu in i en ny fas.
Konceptet ska testas och därför vill man samla in synpunkter.
Nu får du som läsare har chansen att tycka till.

Som SLA skrev om för två år sedan startade Gothia science park och Högskolan ett unikt medie­projekt. Projektet, som går under namnet ”Level up”, fick då anslag från Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för Medieforskning i Karlstad. Stiftelsens styrelse beslutade att avsätta tre miljoner kronor per år under åren 2015–2018 – totalt alltså tolv miljoner kronor. En av de största summorna som stiftelsen har delat ut.

”Spelifiering”

Såhär beskrivs syftet med projektet på stiftelsens hemsida: ”Visionen för projektet Level Up är att utveckla teknik för gamifiering/spelifiering av digitala nyhetsmedia. Samt att studera vilka effekter införandet av spelkomponenter får på konsumtionsmönster och engagemang.”

– Konceptet som utvecklas kan sammanfattas som en demokratisering av att dela nyheter - idén kan beskrivas som ett verktyg. Verktyget tillåter att nyhetsartiklar från olika källor samlas under samma tak, säger Mathias Nilsson som är speldesigner och arbetar med projektet.

– Verktyget tillåter demokratisering av artiklar genom ett tydligt kommentarsystem. Rubriker kan skrivas om. Egna ingresser kan läggas till. Med detta sagt förblir länkar till ursprungsartiklarna tillgängliga som en lika viktig del av demokratiseringen. Konceptet är som ett nyhetsfilter där dina vänner kan läsa vad du anser vara trovärdiga, intressanta och läsvärda nyheter.

Samla feedback

Efter att ha utvecklat konceptet under de senaste månaderna går man nu in i en ny fas där man vill samla in feedback i stor skala.

– Hittills har vi fokuserat på att med enkla medel verifiera konceptet. Vi har med andra ord avsett att snabbt undersöka om det finns ett behov och intresse för konceptet. Varpå vi följaktligen har implementerat ett flertal förbättringar, säger Mathias Nilsson.

Nu kommer man med hjälp av en enkät samla in synpunkter.

– Tidigare tester har framför allt fokuserat på läsare. Det vill säga - finns det ett intresse av att konsumera det som användaren skapar? Det vi avser att fokusera på inför kommande tester är huruvida det finns ett intresse av att sammanställa en kommenterad nyhetssamling. Ger verktyget ett värde för användaren gentemot de möjligheter som redan existerar?

Nå ut

– Vi hoppas nu kunna samla in feedback från många fler personer än i tidigare. Med detta som målsättning valde vi att skapa en webbsida som snabbt och enkelt beskriver konceptet som vi sedan sprider till så många som möjligt. Där får de som vill möjligheten att göra sin åsikt hörd.

 

Klicka här mer information och möjlighet att ge dina synpunkter i enkäten

Som SLA skrev om för två år sedan startade Gothia science park och Högskolan ett unikt medie­projekt. Projektet, som går under namnet ”Level up”, fick då anslag från Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för Medieforskning i Karlstad. Stiftelsens styrelse beslutade att avsätta tre miljoner kronor per år under åren 2015–2018 – totalt alltså tolv miljoner kronor. En av de största summorna som stiftelsen har delat ut.

”Spelifiering”

Såhär beskrivs syftet med projektet på stiftelsens hemsida: ”Visionen för projektet Level Up är att utveckla teknik för gamifiering/spelifiering av digitala nyhetsmedia. Samt att studera vilka effekter införandet av spelkomponenter får på konsumtionsmönster och engagemang.”

– Konceptet som utvecklas kan sammanfattas som en demokratisering av att dela nyheter - idén kan beskrivas som ett verktyg. Verktyget tillåter att nyhetsartiklar från olika källor samlas under samma tak, säger Mathias Nilsson som är speldesigner och arbetar med projektet.

– Verktyget tillåter demokratisering av artiklar genom ett tydligt kommentarsystem. Rubriker kan skrivas om. Egna ingresser kan läggas till. Med detta sagt förblir länkar till ursprungsartiklarna tillgängliga som en lika viktig del av demokratiseringen. Konceptet är som ett nyhetsfilter där dina vänner kan läsa vad du anser vara trovärdiga, intressanta och läsvärda nyheter.

Samla feedback

Efter att ha utvecklat konceptet under de senaste månaderna går man nu in i en ny fas där man vill samla in feedback i stor skala.

– Hittills har vi fokuserat på att med enkla medel verifiera konceptet. Vi har med andra ord avsett att snabbt undersöka om det finns ett behov och intresse för konceptet. Varpå vi följaktligen har implementerat ett flertal förbättringar, säger Mathias Nilsson.

Nu kommer man med hjälp av en enkät samla in synpunkter.

– Tidigare tester har framför allt fokuserat på läsare. Det vill säga - finns det ett intresse av att konsumera det som användaren skapar? Det vi avser att fokusera på inför kommande tester är huruvida det finns ett intresse av att sammanställa en kommenterad nyhetssamling. Ger verktyget ett värde för användaren gentemot de möjligheter som redan existerar?

Nå ut

– Vi hoppas nu kunna samla in feedback från många fler personer än i tidigare. Med detta som målsättning valde vi att skapa en webbsida som snabbt och enkelt beskriver konceptet som vi sedan sprider till så många som möjligt. Där får de som vill möjligheten att göra sin åsikt hörd.

 

Klicka här mer information och möjlighet att ge dina synpunkter i enkäten