15 jul 2016 06:00

15 jul 2016 06:00

Verk i offentliga rummet

SKÖVDE: Konstvandring i centrum

Några av de offentliga konstverken fick sina historier berättade under årets tredje konstvandring.
– Att gå genom en stad är som att läsa ur en bok man ser saker ur olika perspektiv, säger Erling Öhrnell.

I år arrangerade konstenheten nio konstvandringar, indelade i tre olika turer. I torsdags var det premiär för den tredje varianten. Erling Öhrnell guidade de elva deltagarna mellan Hertig Johans torg och Nyeport.

Konst i centrum

Första stoppet var vid Livets brunn. Den upprättades av Ivan Jonsson i mitten på 1900-talet, efter en tävling för torgets förskönande. Evenemanget har fokus på genustänk och verket är en bra utgångspunkt för en sådan diskussion.

– Jag tycker det är bra att den väcker känslor och det går att se på den ur olika perspektiv, säger Erling Öhrnell.

Fontänen är mycket omdebatterad, då många anser att den vittnar om ett kvinnoförtryck, men planerna på att ta bort den upprörde många av deltagarna.

– Jag lekte här som liten. Det är en mötesplats och en del av Skövde, säger Jessica Hughes.

Gruppen fortsatte till Yxmannen, som gjordes av skulptören Eric Grate, under ungefär samma period.

– Han var en av Sveriges större skulptörer och en likadan skulptur finns i Stockholm. Han för tankarna till fornnordisk mytologi och symbolspråk, säger Erling Öhrnell.

Nästa stopp var Cavallobrunnen av Sivert Lindblom, som föreställer ett hästhuvud från en originalstaty från Konstantinopel, dagens Istanbul.

Snäckan och seglet, gjord efter en skiss av Elli Hemberg, var det mest närproducerade verket. Den modernistiska stålskulpturen är från 2002 och tillverkades först efter hennes bortgång.

– Hon är född här och en stor skissamling donerades till kulturhuset i Skövde, säger Erling Öhrnell

Sista programpunkten var Döskallarna vid Nyeport, bestående av en väggmålning inspirerad av graffittikonsten.

– Man har upplåtit väggar till ungdomarnas kulturella utryck, som speglas rikt och bra tycker jag, säger Erling Öhrnell.

Han tycker att konstvandringarna är viktiga och låter kommuninvånarna lära känna sin stad ur andra perspektiv.

– Det är viktigt att förstå varför saken finns där den finns. Den har en historia och är bärare av ett symbolvärde som är viktigt för platsen, säger Erling Öhrnell.

I år arrangerade konstenheten nio konstvandringar, indelade i tre olika turer. I torsdags var det premiär för den tredje varianten. Erling Öhrnell guidade de elva deltagarna mellan Hertig Johans torg och Nyeport.

Konst i centrum

Första stoppet var vid Livets brunn. Den upprättades av Ivan Jonsson i mitten på 1900-talet, efter en tävling för torgets förskönande. Evenemanget har fokus på genustänk och verket är en bra utgångspunkt för en sådan diskussion.

– Jag tycker det är bra att den väcker känslor och det går att se på den ur olika perspektiv, säger Erling Öhrnell.

Fontänen är mycket omdebatterad, då många anser att den vittnar om ett kvinnoförtryck, men planerna på att ta bort den upprörde många av deltagarna.

– Jag lekte här som liten. Det är en mötesplats och en del av Skövde, säger Jessica Hughes.

Gruppen fortsatte till Yxmannen, som gjordes av skulptören Eric Grate, under ungefär samma period.

– Han var en av Sveriges större skulptörer och en likadan skulptur finns i Stockholm. Han för tankarna till fornnordisk mytologi och symbolspråk, säger Erling Öhrnell.

Nästa stopp var Cavallobrunnen av Sivert Lindblom, som föreställer ett hästhuvud från en originalstaty från Konstantinopel, dagens Istanbul.

Snäckan och seglet, gjord efter en skiss av Elli Hemberg, var det mest närproducerade verket. Den modernistiska stålskulpturen är från 2002 och tillverkades först efter hennes bortgång.

– Hon är född här och en stor skissamling donerades till kulturhuset i Skövde, säger Erling Öhrnell

Sista programpunkten var Döskallarna vid Nyeport, bestående av en väggmålning inspirerad av graffittikonsten.

– Man har upplåtit väggar till ungdomarnas kulturella utryck, som speglas rikt och bra tycker jag, säger Erling Öhrnell.

Han tycker att konstvandringarna är viktiga och låter kommuninvånarna lära känna sin stad ur andra perspektiv.

– Det är viktigt att förstå varför saken finns där den finns. Den har en historia och är bärare av ett symbolvärde som är viktigt för platsen, säger Erling Öhrnell.