18 jul 2016 14:15

18 jul 2016 14:15

Hundar får vara ute nattetid

SKÖVDE: Ingen ny prövning

En hundägare i Skövde kommun behöver inte hålla sina hundar inomhus under nattetid. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd.

Hundägaren förelades redan 2014 att hålla sina hundar inomhus mellan 22 och 06 efter ett beslut hos Miljösamverkan östra Skaraborg. Detta sedan grannar efter anmält klagomål till Mös.

Skövdebon överklagade utan framgång till länsstyrelsen, men fick rätt i nästa instans, hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Domstolen pekade på att fastigheten ligger i gränslandet mellan tätbebyggt område och landsbygd. På landsbygden får hundskall anses som normalt förekommande enligt domstolen. Den ansåg inte att grannarna eller länsstyrelsen visat att ljudstörningarna var så allvarliga att de utgör en betydande olägenhet.

Något som både grannar och Miljönämnden östra Skaraborg överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, men den anser inte att det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Hundägaren förelades redan 2014 att hålla sina hundar inomhus mellan 22 och 06 efter ett beslut hos Miljösamverkan östra Skaraborg. Detta sedan grannar efter anmält klagomål till Mös.

Skövdebon överklagade utan framgång till länsstyrelsen, men fick rätt i nästa instans, hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Domstolen pekade på att fastigheten ligger i gränslandet mellan tätbebyggt område och landsbygd. På landsbygden får hundskall anses som normalt förekommande enligt domstolen. Den ansåg inte att grannarna eller länsstyrelsen visat att ljudstörningarna var så allvarliga att de utgör en betydande olägenhet.

Något som både grannar och Miljönämnden östra Skaraborg överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, men den anser inte att det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.