18 jul 2016 20:25

18 jul 2016 20:25

Kräver fler åtgärder

SKOLAN: Skolinspektionen förelägger kommunen

En högstadieskola i Skövde måste vidta fler åtgärder för en elev med mycket hög frånvaro. Det kräver Skolinspektionen som förelägger Skövde kommun att fortsätta utreda orsakerna till elevens frånvaro och fortsätta vidta de åtgärder som krävs för att eleven ska fullgöra sin skolgång.

Kommunen får tid till den 20 september att redovisa åtgärderna till Skolinspektionen.

Bakgrunden är att elevens frånvaro varit hög sedan hösten 2014. Det började i ett ämne där eleven uppgav att hen inte tyckte om läraren.

I mars 2015 gjorde skolans rektor bedömningen att eleven inte var i behov av extra särskilt stöd. Under vårterminen ökade elevens frånvaro till 60 procent och under läsåret 2015/2016 har hen bara varit i skolan sporadiskt.

Skolan har vidtagit flera åtgärder, men inför höststarten 2016 är bedömningen att eleven ska gå kvar i ordinarie klass med särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp.

Skolinspektionen anser dock inte skolan genomfört en fördjupad utredning av orsakerna till frånvaron och förelägger nu att den görs.

Kommunen får tid till den 20 september att redovisa åtgärderna till Skolinspektionen.

Bakgrunden är att elevens frånvaro varit hög sedan hösten 2014. Det började i ett ämne där eleven uppgav att hen inte tyckte om läraren.

I mars 2015 gjorde skolans rektor bedömningen att eleven inte var i behov av extra särskilt stöd. Under vårterminen ökade elevens frånvaro till 60 procent och under läsåret 2015/2016 har hen bara varit i skolan sporadiskt.

Skolan har vidtagit flera åtgärder, men inför höststarten 2016 är bedömningen att eleven ska gå kvar i ordinarie klass med särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp.

Skolinspektionen anser dock inte skolan genomfört en fördjupad utredning av orsakerna till frånvaron och förelägger nu att den görs.