19 jul 2016 06:00

19 jul 2016 06:00

Bottenbetyg för Balthazar

SKÖVDE: ”Vi är självklart inte nöjda med det och har en stor utmaning i att förbättra oss”

Skövde kommuns verksamhet i Balthazar Science center hamnar sist i rankingen när Skolverket sätter kvalitetspoäng på landets science centers.

Balthazar får totalt 15 poäng av 40 möjliga, vilket är klart lägst av de 15 center som klarat grundkraven. Åtta olika kriterier bedöms och poängsätts i skalan 1 till 5.

Verksamheten i Skövde får sju tvåor och en etta och är till exempel sex poäng efter Dalenium i Stenstorp som landar på 21 poäng.

Inte nöjda

– Vi är självklart inte nöjda med det och har en stor utmaning i att förbättra oss. Men vi har också påbörjat ett arbete och en resa mot något nytt, säger vd:n Lisa Lindgren.

Hon pekar på att Skolverkets bedömning visar att Balthazar verksamhet är godkänd och att den klarar de krav som krävs för att få statliga bidrag. 25,5 miljoner kronor i statliga bidrag fördelas årligen och 2016 får Balthazar 638 200 kronor, 32 000 kronor lägre än i fjol.

I bedömningen halkade Balthazar ner till sistaplatsen den här gången.

– Det är ett resultat av en stagnerande förnyelseprocess. De fysiska miljöerna och utställningarna är i stort sett samma som när verksamheten startade för 15 år sedan, säger Lindgren.

Frågetecknen kring organisationen har under en lång tid förlamat utvecklingsfrågorna. Balthazar var i drygt tio år en del av skolförvaltningen, men knoppades av därifrån 2014 samtidigt som English House och Naturskolan lades ned.

I stället lades verksamheten i ett aktiebolag. Den första vd:n blev kortvarig och efter en tillfällig lösning tillträdde Lisa Lindgren i slutet av 2015 med ett tydligt förändringsmandat.

Nu ska lokalerna byggas om och utställningsytorna fördubblas under nästa år. Utställningarna moderniseras och kompetensen hos personalen ska höjas.

Bolaget har satt upp tydliga mål om att öka med tio poäng i Skolverkets kvalitetsbedömning. I en ny affärsplan pekas familjer, skola/utbildning, events och kurser ut som viktiga affärsområden.

Mer om Balthazars framtidsplaner här i en tidigare artikel i SLA.

Balthazar får totalt 15 poäng av 40 möjliga, vilket är klart lägst av de 15 center som klarat grundkraven. Åtta olika kriterier bedöms och poängsätts i skalan 1 till 5.

Verksamheten i Skövde får sju tvåor och en etta och är till exempel sex poäng efter Dalenium i Stenstorp som landar på 21 poäng.

Inte nöjda

– Vi är självklart inte nöjda med det och har en stor utmaning i att förbättra oss. Men vi har också påbörjat ett arbete och en resa mot något nytt, säger vd:n Lisa Lindgren.

Hon pekar på att Skolverkets bedömning visar att Balthazar verksamhet är godkänd och att den klarar de krav som krävs för att få statliga bidrag. 25,5 miljoner kronor i statliga bidrag fördelas årligen och 2016 får Balthazar 638 200 kronor, 32 000 kronor lägre än i fjol.

I bedömningen halkade Balthazar ner till sistaplatsen den här gången.

– Det är ett resultat av en stagnerande förnyelseprocess. De fysiska miljöerna och utställningarna är i stort sett samma som när verksamheten startade för 15 år sedan, säger Lindgren.

Frågetecknen kring organisationen har under en lång tid förlamat utvecklingsfrågorna. Balthazar var i drygt tio år en del av skolförvaltningen, men knoppades av därifrån 2014 samtidigt som English House och Naturskolan lades ned.

I stället lades verksamheten i ett aktiebolag. Den första vd:n blev kortvarig och efter en tillfällig lösning tillträdde Lisa Lindgren i slutet av 2015 med ett tydligt förändringsmandat.

Nu ska lokalerna byggas om och utställningsytorna fördubblas under nästa år. Utställningarna moderniseras och kompetensen hos personalen ska höjas.

Bolaget har satt upp tydliga mål om att öka med tio poäng i Skolverkets kvalitetsbedömning. I en ny affärsplan pekas familjer, skola/utbildning, events och kurser ut som viktiga affärsområden.

Mer om Balthazars framtidsplaner här i en tidigare artikel i SLA.

Ranking

Skolverket kvalitetsbedömning 2015 av 15 science centers

1) Teknikens Hus, Luleå och Navet, Borås 35 poäng, 3) Tom Tits Experiment, Södertälje och Universeum, Göteborg 32, 5) Visualiseringscenter, Norrköping 29, 6) Kreativum, Karlshamn 28, 7) Framtidsmuseet, Borlänge 27, 8) Innovatum, Trollhättan 24, 9) Fenomenmagasinet, Linköping 22, 10) Dalénium, Stenstorp 21, 11) Molekylverkstan, Stenungsund 20 och Upptech, Jönköping 20, 13) Fenomenalen, Visby 19, 14) Technichus, Härnösand och Balthazar, Skövde 15 poäng.

Fyra ansökningar bedömdes inte klara grundkraven.

Källa: Skolverket