19 jul 2016 10:41

19 jul 2016 10:41

Stängs av för att ha fuskat

HÖGSKOLAN: Studenter plagierade material

Två studenter stängs av från högskolan när undervisningen startar igen till hösten. Anledningen är att de har fuskat och plagierat andras uppgifter.

Den ena studenten har plagierat uppgifter i en hemtentamen som lämnades in under våren.

I samband med inlämnandet kontaktades kursens examinator av en student som tidigare läst kursen. Studenten berättade att den nu avstängde studenten eventuellt hade utnyttjat dennes hemtenta vid inlämningen av sin egen. Vid en jämförelse var närmare fem av sex sidor i stort sett identiska med den sedan tidigare inlämnade hemtentan. Studenten stängs av från all undervisning i två månader.

Den andra studenten som stängs av hade plagierat material i en inlämningsuppgift. Delar av inlämningsuppgiften var i stort sett identiska med texter som lämnats in av andra studenter, och studenten kommer att stängas av under en månad.

De båda studenterna har angett sjukdom och familjeskäl som förklaringar till att de använt sig av andra studenters material.

Den ena studenten har plagierat uppgifter i en hemtentamen som lämnades in under våren.

I samband med inlämnandet kontaktades kursens examinator av en student som tidigare läst kursen. Studenten berättade att den nu avstängde studenten eventuellt hade utnyttjat dennes hemtenta vid inlämningen av sin egen. Vid en jämförelse var närmare fem av sex sidor i stort sett identiska med den sedan tidigare inlämnade hemtentan. Studenten stängs av från all undervisning i två månader.

Den andra studenten som stängs av hade plagierat material i en inlämningsuppgift. Delar av inlämningsuppgiften var i stort sett identiska med texter som lämnats in av andra studenter, och studenten kommer att stängas av under en månad.

De båda studenterna har angett sjukdom och familjeskäl som förklaringar till att de använt sig av andra studenters material.