19 jul 2016 17:24

19 jul 2016 17:24

Volvo anställer fler i Tuve – men inte i Skövde

Utökning ger inte effekt vid motorfabriken

AB Volvo behöver anställa 400–500 personer vid Tuvefabriken. Det spiller dock inte över till Skövdefabriken.

– I dagsläget planerar vi inga förändringar i bemanningen. Vi följer marknaden successivt månad för månad, men i nuläget finns inga nyanställningar planerade för hösten, säger Lennart Richardsson, ekonomichef vid Volvo Group Trucks Operations i Skövde.

AB Volvos delårsbokslut som presenterades på tisdagen var positivt när det gällde tillväxten i Europa, men negativt i Nordamerika. Vd:n och koncernchefen Martin Lundstedt förklarade att bolaget behöver anställa fler för att utöka produktionen i Tuve, men samtidigt minskas antalet anställda i Nordamerika med 300 tjänster.

– Våra motorvolymer går primärt till Europa och Europamarknaden är ju som koncernchefen sa väldigt stark. Det är positivt för oss på motorsidan, men när komponentsidan som vi skickar till övriga delar av världen är något svagare blir det all in all ingen volymökning, säger Richardsson.

– I dagsläget planerar vi inga förändringar i bemanningen. Vi följer marknaden successivt månad för månad, men i nuläget finns inga nyanställningar planerade för hösten, säger Lennart Richardsson, ekonomichef vid Volvo Group Trucks Operations i Skövde.

AB Volvos delårsbokslut som presenterades på tisdagen var positivt när det gällde tillväxten i Europa, men negativt i Nordamerika. Vd:n och koncernchefen Martin Lundstedt förklarade att bolaget behöver anställa fler för att utöka produktionen i Tuve, men samtidigt minskas antalet anställda i Nordamerika med 300 tjänster.

– Våra motorvolymer går primärt till Europa och Europamarknaden är ju som koncernchefen sa väldigt stark. Det är positivt för oss på motorsidan, men när komponentsidan som vi skickar till övriga delar av världen är något svagare blir det all in all ingen volymökning, säger Richardsson.