20 jul 2016 10:24

20 jul 2016 10:24

Missad tillsyn klandras inte

SKÖVDE

Brukarens hemkomst från sjukhuset uppmärksammades inte av nattpersonalen, och brukaren var utan nattillsyn i 18 dygn.
Ivo vidtar inga åtgärder på grund av det inträffade och avslutar ärendet.

Brukaren, som var beviljad tillsyn nattetid av nattorganisationen inom hemtjänsten i Skövde kommun, vistades på sjukhus i två dygn.

När denne kom hem igen missades detta av personalen. De tog inte del av journalanteckningar, kontrollerade inte uppgifterna med enhetschefen eller vidtog andra åtgärder.

Det ledde till att brukaren var utan tillsyn på nätterna i 18 dygn. Allt uppdagades då brukaren själv påkallade hjälp via trygghetslarmet.

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun lex Sarah-anmälde händelsen som ett allvarligt missförhållande.

Beslutet från inspektionen för vård och omsorg, ivo, innebär att man avslutar ärendet och inte kommer att vidta ytterligare åtgärder.

Vidtagit åtgärder

Skälen är att man anser att Skövde kommun har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet.

Kommunen har även utan dröjsmål vidtagit åtgärder för att avhjälpa missförhållandet, man har identifierat orsakerna till det som inträffade samt att man vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Brukaren, som var beviljad tillsyn nattetid av nattorganisationen inom hemtjänsten i Skövde kommun, vistades på sjukhus i två dygn.

När denne kom hem igen missades detta av personalen. De tog inte del av journalanteckningar, kontrollerade inte uppgifterna med enhetschefen eller vidtog andra åtgärder.

Det ledde till att brukaren var utan tillsyn på nätterna i 18 dygn. Allt uppdagades då brukaren själv påkallade hjälp via trygghetslarmet.

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun lex Sarah-anmälde händelsen som ett allvarligt missförhållande.

Beslutet från inspektionen för vård och omsorg, ivo, innebär att man avslutar ärendet och inte kommer att vidta ytterligare åtgärder.

Vidtagit åtgärder

Skälen är att man anser att Skövde kommun har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet.

Kommunen har även utan dröjsmål vidtagit åtgärder för att avhjälpa missförhållandet, man har identifierat orsakerna till det som inträffade samt att man vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.