20 jul 2016 06:00

20 jul 2016 06:00

Ny statistik om skolkande elever

SKÖVDE: Så många skolkande elever blir utan studiebidrag

Förra läsåret fick 24 000 gymnasieelever i Sverige indraget studiebidrag på grund av skolk. I Skövde drogs bidraget in för 121 elever.
– Jag ser det som en positiv siffra för oss, säger Johan Rahmberg, Gymnasiechef i Skövde.

Av de cirka 313 000 gymnasieelever i Sverige som studerade förra läsåret fick 7,5 procent av dem indraget studiebidrag på grund av skolk.

Gymnasier i Skövde

Statistiken för elever i Skövde visar att endast 4,3 procent av totalt 2 787 elever fick indragna studiebidrag. Det var 16 färre elever sett till läsåret innan.

John Rahmberg som är gymnasiechef i Skövde tror att det delvis har att göra med skolornas popularitet.

– En av anledningarna kan vara att många elever har haft gymnasierna i Skövde som sina första val när de sökt skola och därför ser de också till att vara på plats.

Johan Rahmberg upplever också att närvaron har legat på en bra nivå i flera års tid.

– Vi upplever att våra elever har blivit bättre på att komma till skolan. Vi har sett en minskning sedan reglerna hos CSN ändrades 2012.

Fyra ogiltiga timmar

För att motverka det höga antalet skolkningar beslutade CSN att ändra sina regler vid årsskiftet 2012.

Från att skolor skulle rapportera när en elev varit borta 20 procent av skoltiden under en månad ändrade man till att rapporteringen skulle göras efter upprepat skolkande på sammanlagt fyra timmar.

– I och med att frånvaron i landet var så pass hög så var det en nödvändig markering som visade att det inte är acceptabelt att skolka.

God miljö

Men i slutändan menar också Johan Rahmberg att det inte är skrämseltaktik som ska motivera till närvaro.

– Förutom att ha god kontakt med eleverna så måste det vara en bra miljö i skolan som gör att de vill vara där.

Statistiken från CSN innefattar både kommunala skolor och friskolor.

Av de cirka 313 000 gymnasieelever i Sverige som studerade förra läsåret fick 7,5 procent av dem indraget studiebidrag på grund av skolk.

Gymnasier i Skövde

Statistiken för elever i Skövde visar att endast 4,3 procent av totalt 2 787 elever fick indragna studiebidrag. Det var 16 färre elever sett till läsåret innan.

John Rahmberg som är gymnasiechef i Skövde tror att det delvis har att göra med skolornas popularitet.

– En av anledningarna kan vara att många elever har haft gymnasierna i Skövde som sina första val när de sökt skola och därför ser de också till att vara på plats.

Johan Rahmberg upplever också att närvaron har legat på en bra nivå i flera års tid.

– Vi upplever att våra elever har blivit bättre på att komma till skolan. Vi har sett en minskning sedan reglerna hos CSN ändrades 2012.

Fyra ogiltiga timmar

För att motverka det höga antalet skolkningar beslutade CSN att ändra sina regler vid årsskiftet 2012.

Från att skolor skulle rapportera när en elev varit borta 20 procent av skoltiden under en månad ändrade man till att rapporteringen skulle göras efter upprepat skolkande på sammanlagt fyra timmar.

– I och med att frånvaron i landet var så pass hög så var det en nödvändig markering som visade att det inte är acceptabelt att skolka.

God miljö

Men i slutändan menar också Johan Rahmberg att det inte är skrämseltaktik som ska motivera till närvaro.

– Förutom att ha god kontakt med eleverna så måste det vara en bra miljö i skolan som gör att de vill vara där.

Statistiken från CSN innefattar både kommunala skolor och friskolor.

  • Joacim F Kaiberger