21 jul 2016 07:47

21 jul 2016 07:47

Blåbären slår nytt rekord

SKOGEN: Dags att gå ut och plocka

Tillgången på blåbär ser ut att nå rekordnivåer. Årets bärprognos pekar på den bästa tillgången sedan 2003.

För bara några år sedan dog mycket av bärriset i södra Sverige på grund av en ovanligt kall marsmånad utan något skyddande snötäcke. Nu verkar blåbärsriset ha återhämtat sig med råge.

Så riklig blomning har tidigare inte setts i denna landsände under de 14 år som det finns uppgifter från.

Enligt prognosen ligger bärtätheten i Götaland i år på mer än 2 gånger över genomsnittet.

I södra Norrland verkar tillgången på blåbär bli nära 2 gånger och Svealand verkar få 1,6 gånger blåbärstätheten jämfört med ett normalår, medan tillgången väntas bli sämre i norra Norrland med drygt 90 procent av genomsnittet för perioden 2003–2015.

Analysen kommer från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För bara några år sedan dog mycket av bärriset i södra Sverige på grund av en ovanligt kall marsmånad utan något skyddande snötäcke. Nu verkar blåbärsriset ha återhämtat sig med råge.

Så riklig blomning har tidigare inte setts i denna landsände under de 14 år som det finns uppgifter från.

Enligt prognosen ligger bärtätheten i Götaland i år på mer än 2 gånger över genomsnittet.

I södra Norrland verkar tillgången på blåbär bli nära 2 gånger och Svealand verkar få 1,6 gånger blåbärstätheten jämfört med ett normalår, medan tillgången väntas bli sämre i norra Norrland med drygt 90 procent av genomsnittet för perioden 2003–2015.

Analysen kommer från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.