21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Kommunen utreder ny omorganisation

SKÖVDE: Två sektorer kan slås i hop till en

Skövde kommun utreder en ny organisationsförändring där socialtjänsten slås i hop med sektorn för vård och omsorg.

De två är i dag separata sektorer, men utredningen ska studera om det är lämpligt att de slås i hop till en gemensam organisation.

Enligt underlaget till utredningen krävs nya arbetssätt för att möta stigande kostnader för välfärdstjänster.

Gick inte vidare

Kommunen omorganiserades så sent som 1 januari 2015. Då fanns tankar om att slå hop dåvarande socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen till en sektor.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt avstod då från en sammanslagning och hänvisade till pågående utvecklingsarbeten.

Ardane hoppade av

I april i år avgick oväntat förre socialchefen Saard Ardane. Fellbrandt bekräftade då att de inte var överens om hur verksamheten skulle ledas, styras och utvecklas.

– Vi har olika syn på hur saker och ting ska styras. Man har olika uppfattningar och det inget man leker med utan det måste man hantera som vuxna människor, sa även Ardane till SLA den gången.

Tomas Fellbrandt har semester och högsta tjänstgörande tjänstemannen i Skövde stadshus, Lena Friberg, kan inte kommentera om det var den förestående organisationsutredningen som utlöste Ardanes avhopp.

– Jag ingen uppfattning om det, säger Lena Friberg.

Hon är tillförordnad socialchef och säger att organisationen i sig inte är det viktigaste.

– Viktigast är att skapa en organisation som gynnar våra kommuninvånare, säger Lena Friberg.

Enligt tidsplanen ska kommundirektören besluta om eventuell förändring i höst. Sektorerna slås i så fall i hop från 1 januari 2017.

Enligt förslaget ska inte den politiska organisationen ändras utan socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden kvarstår.

De två är i dag separata sektorer, men utredningen ska studera om det är lämpligt att de slås i hop till en gemensam organisation.

Enligt underlaget till utredningen krävs nya arbetssätt för att möta stigande kostnader för välfärdstjänster.

Gick inte vidare

Kommunen omorganiserades så sent som 1 januari 2015. Då fanns tankar om att slå hop dåvarande socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen till en sektor.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt avstod då från en sammanslagning och hänvisade till pågående utvecklingsarbeten.

Ardane hoppade av

I april i år avgick oväntat förre socialchefen Saard Ardane. Fellbrandt bekräftade då att de inte var överens om hur verksamheten skulle ledas, styras och utvecklas.

– Vi har olika syn på hur saker och ting ska styras. Man har olika uppfattningar och det inget man leker med utan det måste man hantera som vuxna människor, sa även Ardane till SLA den gången.

Tomas Fellbrandt har semester och högsta tjänstgörande tjänstemannen i Skövde stadshus, Lena Friberg, kan inte kommentera om det var den förestående organisationsutredningen som utlöste Ardanes avhopp.

– Jag ingen uppfattning om det, säger Lena Friberg.

Hon är tillförordnad socialchef och säger att organisationen i sig inte är det viktigaste.

– Viktigast är att skapa en organisation som gynnar våra kommuninvånare, säger Lena Friberg.

Enligt tidsplanen ska kommundirektören besluta om eventuell förändring i höst. Sektorerna slås i så fall i hop från 1 januari 2017.

Enligt förslaget ska inte den politiska organisationen ändras utan socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden kvarstår.