22 jul 2016 06:00

22 jul 2016 06:00

Bristande styrning hos kommunstyrelsen

SKÖVDE ”Stort behov av ytterligare analys och åtgärder”

Skövde kommuns högsta verkställande ledning – kommunstyrelsen – behöver förbättra sin interna styrning och kontroll. Det anser kommunens egna revisorer efter en granskning.

Grunden är en webbenkät där 14 politiker i kommunstyrelsen och 48 tjänstemän från områden under kommunstyrelsen svarat på frågor.

Svaren har sammanställts i en revisionsrapport av Pwc, som i sin bedömning pekar på att det finns ett stort behov av mer analys, diskussion och åtgärder för att kommunstyrelsen ska ha god intern styrning och kontroll.

Lars-Erik Lindh, ordförande i kommunens revisionsnämnd anser att resultatet är tydligt:

– De själva upplever inte att det fungerar alldeles utmärkt om man säger så. Då finns det skäl för kommunstyrelsen att sätta sig ned och diskutera hur vi får en bättre fungerande organisation där alla känner att de är med och har inflytande i beslutsprocessen, säger han.

– Vi tycker att det är särskilt allvarligt när det gäller kommunstyrelsen att man inte har en arbetsmetodik där alla kan vara med och påverka. Sedan kan inte alla få som man vill, men alla ska kunna påverka.

Kan du exemplifiera vad som brister?

– Nej, jag vill inte göra det, det ska kommunstyrelsen själva få tänka på och komma fram till. Vad tror de själva är orsaken till resultaten?

Granskningen görs efter den stora omorganisation som trädde i kraft 1 januari 2015. Kommunstyrelsen fick då betydligt större ansvarsområden och styr nu bland annat över den viktiga samhällbyggnadsprocessen.

Senast i november ska kommunstyrelsen svara på rapporten till revisorerna.

Grunden är en webbenkät där 14 politiker i kommunstyrelsen och 48 tjänstemän från områden under kommunstyrelsen svarat på frågor.

Svaren har sammanställts i en revisionsrapport av Pwc, som i sin bedömning pekar på att det finns ett stort behov av mer analys, diskussion och åtgärder för att kommunstyrelsen ska ha god intern styrning och kontroll.

Lars-Erik Lindh, ordförande i kommunens revisionsnämnd anser att resultatet är tydligt:

– De själva upplever inte att det fungerar alldeles utmärkt om man säger så. Då finns det skäl för kommunstyrelsen att sätta sig ned och diskutera hur vi får en bättre fungerande organisation där alla känner att de är med och har inflytande i beslutsprocessen, säger han.

– Vi tycker att det är särskilt allvarligt när det gäller kommunstyrelsen att man inte har en arbetsmetodik där alla kan vara med och påverka. Sedan kan inte alla få som man vill, men alla ska kunna påverka.

Kan du exemplifiera vad som brister?

– Nej, jag vill inte göra det, det ska kommunstyrelsen själva få tänka på och komma fram till. Vad tror de själva är orsaken till resultaten?

Granskningen görs efter den stora omorganisation som trädde i kraft 1 januari 2015. Kommunstyrelsen fick då betydligt större ansvarsområden och styr nu bland annat över den viktiga samhällbyggnadsprocessen.

Senast i november ska kommunstyrelsen svara på rapporten till revisorerna.

Mycket makt på få

Både politiker och tjänstemän svarade på revisorernas enkät om den interna styrningen av kommunstyrelsen. Här är några av de kommentarer som lyft fram i rapporten:

”Styrningen fungerar bra men demokratin är ibland lite tveksam då mycket makt ligger på få personer.”

”Tiden gör att det ofta tingas fram hastiga beslut vilket gör att en dialog inte alltid är möjlig.”

”Vi har väldigt bra styrdokument, tyvärr bristfälligt implementerade.”

Källa: