22 jul 2016 15:35

22 jul 2016 15:35

Jonsson håller inte med om kritiken

SKÖVDE: Bemöter rapporten från revisorerna

Katarina Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen håller inte med om kritiken mot den interna styrningen i kommunstyrelsen.

SLA berättade på torsdagen om den färska rapport där revisorerna granskat styrning och kontroll i ks. Fem indikatorer har undersökts i en enkät besvarad av politiker och tjänstemän. I fyra av dessa anser revisorerna att det finns stort behov av mer analys och åtgärder.

– Överlag visar rapporten att vi har väldigt bra styrdokument, men vi ska diskutera hur vi följer upp dem och hur vi kommunicerar dem. Bilden av dålig styrning håller jag inte med om utan jag tycker att vi är på god väg och har bra kontroll. I internkontrollen har vi inte haft något som skapat orosmoln. Grundfundamenten finns där och de utvecklas hela tiden, som till exempel budgetprocessen där alla partier och tjänstemän får samma underlag.

Ta upp rapporten

Katarina Jonsson säger att man kommer ta upp rapportern i kommunstyrelsen och diskutera några punkter.

– Det jag tycker slår igenom är kommunikationen externt och internt. Där har vi en del att göra i att implementera ner styrdokumenten ända längst ned i verksamheterna och även i nämnderna.

Uppsiktsplikten kommer också diskuteras, framförallt i relation till de kommunala bolagen. De styrs nu främst i moderbolaget Skövde stadshus AB och bolagsfrågorna har därmed kommit längre ifrån ks.

Bolagsstyrningsrapporter, bolagsdagar och koncernutvecklingsdagar har införts för att öka delaktigheten säger Jonsson.

– Förväntar man sig att få alla uppgifter på kommunstyrelsens möten blir det svårt. Alla har ett eget ansvar att ta del av boksluts- och verksamhetsrapporter samt delta på de olika dagarna där det varit lite dålig uppslutning politiskt.

Mer politisk

– Kommunstyrelsen har många olika verksamheter. Till skillnad från nämnderna som har sina områden och där jobbar mer som ett lag. I kommunstyrelsen blir det mer politik och jag tror också att det påverka svaren en del.

Även skiljelinjen mellan vad som politikers respektive tjänstemäns uppdrag tas upp i enkätsvaren.

– Vem som ska ta beslut är en fråga vi alltid lever med och det är en fråga som ständigt måste hållas levande. Den finns ingen facit på utan den måste ständigt diskuteras.

SLA berättade på torsdagen om den färska rapport där revisorerna granskat styrning och kontroll i ks. Fem indikatorer har undersökts i en enkät besvarad av politiker och tjänstemän. I fyra av dessa anser revisorerna att det finns stort behov av mer analys och åtgärder.

– Överlag visar rapporten att vi har väldigt bra styrdokument, men vi ska diskutera hur vi följer upp dem och hur vi kommunicerar dem. Bilden av dålig styrning håller jag inte med om utan jag tycker att vi är på god väg och har bra kontroll. I internkontrollen har vi inte haft något som skapat orosmoln. Grundfundamenten finns där och de utvecklas hela tiden, som till exempel budgetprocessen där alla partier och tjänstemän får samma underlag.

Ta upp rapporten

Katarina Jonsson säger att man kommer ta upp rapportern i kommunstyrelsen och diskutera några punkter.

– Det jag tycker slår igenom är kommunikationen externt och internt. Där har vi en del att göra i att implementera ner styrdokumenten ända längst ned i verksamheterna och även i nämnderna.

Uppsiktsplikten kommer också diskuteras, framförallt i relation till de kommunala bolagen. De styrs nu främst i moderbolaget Skövde stadshus AB och bolagsfrågorna har därmed kommit längre ifrån ks.

Bolagsstyrningsrapporter, bolagsdagar och koncernutvecklingsdagar har införts för att öka delaktigheten säger Jonsson.

– Förväntar man sig att få alla uppgifter på kommunstyrelsens möten blir det svårt. Alla har ett eget ansvar att ta del av boksluts- och verksamhetsrapporter samt delta på de olika dagarna där det varit lite dålig uppslutning politiskt.

Mer politisk

– Kommunstyrelsen har många olika verksamheter. Till skillnad från nämnderna som har sina områden och där jobbar mer som ett lag. I kommunstyrelsen blir det mer politik och jag tror också att det påverka svaren en del.

Även skiljelinjen mellan vad som politikers respektive tjänstemäns uppdrag tas upp i enkätsvaren.

– Vem som ska ta beslut är en fråga vi alltid lever med och det är en fråga som ständigt måste hållas levande. Den finns ingen facit på utan den måste ständigt diskuteras.