23 jul 2016 06:00

23 jul 2016 06:00

Läkare JO-anmäls

SKÖVDE: Ska ha sekretessbelagt patientjournal

En läkare vid Skaraborgs sjukhus, Skas, anmäls till Justitieombudsmannen, JO, för att ha sekretessbelagt ett barns journal gentemot den ena föräldern. Anmälaren hävdar att sekretessbeslutet gjorts på otillräckliga grunder samt att man dröjt med att kontakta de sociala myndigheterna om de påståenden som låg till grund för beslutet.

I början av juli meddelade sjukhuset att information om ett barns vård skulle vara sekretessbelagd så att dess ena förälder inte skulle få ut informationen.

Rädd för pappan

Anmälaren menar i sin JO-anmälan att beslutet grundar sig på ett besök på Skaraborgs sjukhus där de båda vårdnadshavarna var närvarande. Besöket skedde en vecka innan sekretessbeslutet togs.

Vid mötet ska mamman ha sagt till sjukhuspersonalen att hon var rädd för pappan.

Beslut om sekretess

Kort efter besöket ska pappan vid flera tillfällen ha ringt till Skas för att söka information om barnets vård, han ville ha information om en operation som barnet skulle genomgå.

Anmälaren beskriver hur pappan först fick veta att de inte förstod sig på datorn, vid nästa samtal sa en i personalen att de inte kunde se något. Slutligen svarade en tredje person att chefen tagit beslut om sekretess och att de därför inte kunde ge pappan uppgifter om barnets operation.

Tveksamma grunder

I sin anmälan till JO skriver anmälaren att sjukhuset och läkaren hindrat den ena vårdnadshavaren från att ta del av sitt barns journal och den planerade vården.

Anmälaren menar att beslutet tagits på tveksamma grunder. Sjukhuset ska heller inte ha tagit kontakt med sociala myndigheter i föräldrarnas hemkommun för att undersöka sanningshalten i de påståenden som låg till grund för sekretessbeslutet.

Orosanmälan

Efter att sociala myndigheter kontaktat sjukhuset skrevs en så kallad orosanmälan, den inkom först efter nio dagar till socialförvaltningen i familjens hemkommun.

Pappan har försökt få ett skriftligt dokument på sekretessbeslutet men så har inte skett, skriver anmälaren också till JO.

I början av juli meddelade sjukhuset att information om ett barns vård skulle vara sekretessbelagd så att dess ena förälder inte skulle få ut informationen.

Rädd för pappan

Anmälaren menar i sin JO-anmälan att beslutet grundar sig på ett besök på Skaraborgs sjukhus där de båda vårdnadshavarna var närvarande. Besöket skedde en vecka innan sekretessbeslutet togs.

Vid mötet ska mamman ha sagt till sjukhuspersonalen att hon var rädd för pappan.

Beslut om sekretess

Kort efter besöket ska pappan vid flera tillfällen ha ringt till Skas för att söka information om barnets vård, han ville ha information om en operation som barnet skulle genomgå.

Anmälaren beskriver hur pappan först fick veta att de inte förstod sig på datorn, vid nästa samtal sa en i personalen att de inte kunde se något. Slutligen svarade en tredje person att chefen tagit beslut om sekretess och att de därför inte kunde ge pappan uppgifter om barnets operation.

Tveksamma grunder

I sin anmälan till JO skriver anmälaren att sjukhuset och läkaren hindrat den ena vårdnadshavaren från att ta del av sitt barns journal och den planerade vården.

Anmälaren menar att beslutet tagits på tveksamma grunder. Sjukhuset ska heller inte ha tagit kontakt med sociala myndigheter i föräldrarnas hemkommun för att undersöka sanningshalten i de påståenden som låg till grund för sekretessbeslutet.

Orosanmälan

Efter att sociala myndigheter kontaktat sjukhuset skrevs en så kallad orosanmälan, den inkom först efter nio dagar till socialförvaltningen i familjens hemkommun.

Pappan har försökt få ett skriftligt dokument på sekretessbeslutet men så har inte skett, skriver anmälaren också till JO.