25 jul 2016 15:11

25 jul 2016 15:11

Fritt fram för bad i Skövde

SKÖVDE: Endast Lången får anmärkning

Alla badplatser som Skövde kommun sköter om har tjänligt vatten. På ett ställe, i Lången, är det tjänligt med anmärkning.

De senaste proverna togs den 13 juli i samtliga sjöar utom i Boulognersjön. Där tar man prover oftare och det senaste resultatet kommer från den 18 juli.

Alla prover utom det som togs vid Långenbadet i Melldala är tjänliga, det vill säga att badvattnet är bra utan några anmärkningar.

Vattnet i Lången fick betyget tjänligt med anmärkning eftersom det hade för hög halt av E. coli-bakterier. Resultatet var detsamma för Lången även vid förra provtagningen, den 28 juni.

Boulogner är poppis

Vid badplatserna Karstorpssjön (barnbadet), Långenbadet i Melldala, Sjötorpssjön, Meybobadet i Vristulven samt Herrekvarn, Stora badviken och Villeviken i Simsjön, tar man vattenprover varannan vecka. Första gången i år var den 1 juni.

I Boulognersjön har man i stället valt att ta prover i princip varje vecka, och där startade man den 16 maj.

– Vi gör så för att vi vill ha bra koll på vattnet. Det är många som badar där, säger Mari Nilsdotter, park- och gatuingenjör på Skövde kommun.

Den här sommaren har totalt åtta prover tagits och samtliga visar att vattnet är tjänligt utan anmärkningar.

EU-bad med skyltar

I Skövde kommun finns det ett så kallat EU-bad, och det är Stora badviken i Simsjön. I Sverige ska alla badplatser som har mer än 200 badande varje dag under säsongen registreras som EU-bad. Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt reglerna, något som Skövde har gjort för alla sjöar utom Boulogner. SLA har i skrivande stund inte fått besked om vad det beror på.

Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har.

De senaste proverna togs den 13 juli i samtliga sjöar utom i Boulognersjön. Där tar man prover oftare och det senaste resultatet kommer från den 18 juli.

Alla prover utom det som togs vid Långenbadet i Melldala är tjänliga, det vill säga att badvattnet är bra utan några anmärkningar.

Vattnet i Lången fick betyget tjänligt med anmärkning eftersom det hade för hög halt av E. coli-bakterier. Resultatet var detsamma för Lången även vid förra provtagningen, den 28 juni.

Boulogner är poppis

Vid badplatserna Karstorpssjön (barnbadet), Långenbadet i Melldala, Sjötorpssjön, Meybobadet i Vristulven samt Herrekvarn, Stora badviken och Villeviken i Simsjön, tar man vattenprover varannan vecka. Första gången i år var den 1 juni.

I Boulognersjön har man i stället valt att ta prover i princip varje vecka, och där startade man den 16 maj.

– Vi gör så för att vi vill ha bra koll på vattnet. Det är många som badar där, säger Mari Nilsdotter, park- och gatuingenjör på Skövde kommun.

Den här sommaren har totalt åtta prover tagits och samtliga visar att vattnet är tjänligt utan anmärkningar.

EU-bad med skyltar

I Skövde kommun finns det ett så kallat EU-bad, och det är Stora badviken i Simsjön. I Sverige ska alla badplatser som har mer än 200 badande varje dag under säsongen registreras som EU-bad. Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt reglerna, något som Skövde har gjort för alla sjöar utom Boulogner. SLA har i skrivande stund inte fått besked om vad det beror på.

Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har.