25 jul 2016 14:12

25 jul 2016 21:17

Huvudvärk var ett strokeanfall

MARIESTAD: Synpunkter från Ivo

Inspektionen för vård och omsorg har synpunkter på hur en vårdcentral i norra Skaraborg samt ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus tog hand om en patient som sökte vård för huvudvärk.

Mannen hade haft problem med huvudvärk under tre dagar, och ringde efter ambulans. Personalen ordnade en tid på vårdcentralen. Däremot togs inte patientens blodtryck, vilket Ivo menar är anmärkningsvärt. Blodtrycket är ett viktigt tecken på allmäntillståndet.

När patienten kom till vårdcentralen hade han inga kvarvarande symptom. Besvären bedömdes främst bero på spänningshuvudvärk. Patienten ville inte ha en remiss till sjukhuset, men fick rådet att genast söka hjälp om besvären skulle återkomma.

Ivo menar att mannen borde ha fått en akutremiss med tanke på symptomen.

Dagen därpå blev mannen sämre, ambulans tillkallades och patienten kördes till akuten i Skövde. Där konstaterades det att patienten haft en stroke. I anmälan till Ivo menar mannens hustru att han troligen sluppit de bestående problemen med tal och finmotorik om han fått hjälp direkt.

Mannen hade haft problem med huvudvärk under tre dagar, och ringde efter ambulans. Personalen ordnade en tid på vårdcentralen. Däremot togs inte patientens blodtryck, vilket Ivo menar är anmärkningsvärt. Blodtrycket är ett viktigt tecken på allmäntillståndet.

När patienten kom till vårdcentralen hade han inga kvarvarande symptom. Besvären bedömdes främst bero på spänningshuvudvärk. Patienten ville inte ha en remiss till sjukhuset, men fick rådet att genast söka hjälp om besvären skulle återkomma.

Ivo menar att mannen borde ha fått en akutremiss med tanke på symptomen.

Dagen därpå blev mannen sämre, ambulans tillkallades och patienten kördes till akuten i Skövde. Där konstaterades det att patienten haft en stroke. I anmälan till Ivo menar mannens hustru att han troligen sluppit de bestående problemen med tal och finmotorik om han fått hjälp direkt.