25 jul 2016 17:10

25 jul 2016 21:17

Inryckning på P4 till ny utbildning

SKÖVDE: 90 rekryter ryckte in för nya grundutbildningen

Försvarsmaktens nya grundutbildning lockade ett 90-tal rekryter till P4 på måndagen för inskrivning samt för att kvittera ut materiel. Men det totala behovet är större än så.
– Vårt behov är 120 nya rekryter, men P4 klarar sig ändå bäst inom försvarsmakten när det gäller ansökningar till den nya utbildningen, säger kapten Klaus Davet, kompanichef vid Skaraborgs regemente.

Den nya grundutbildningen infördes i början av 2016 och utbildningen kommer att pågå mellan nio eller elva månader beroende på vilken befattning man sökt till.

Till Skövdes regementen P4 och T2 var det sammanlagt 123 personer som sökt sig till utbildningen, på Trängregementet T2 kom 33 rekryter till sin inryckning på måndagen.

Den nya formen av grundutbildning är betydligt längre än den tidigare, här genomgår rekryterna först en kurs som motsvarar den tidigare militära grundutbildningen, GMU, för att sedan gå vidare i sin utbildning - om de väljer att stanna kvar inom försvaret.

– Den nya utbildningen är förvillande lik den gamla allmänna värnplikten, med skillnaden att efter de första 12 veckorna så kan man avsluta och åka hem. Det är ju frivilligt att fortstätta, säger kapten Klaus Davet.

Inom försvaret hoppas man även kunna rekrytera de som genomgått GMU tidigare, den grundutbildningen kommer att vara giltig i upp till två år efter att man blivit godkänd.

De som ryckte in till P4 under måndagen kommer samtliga att gå den elva månader långa utbildningen. De ska till exempel bli gruppchefer, stridsfordonsförare eller vagnsbesättning.

Flertalet av de nya rekryterna kommer att placeras på Gotland där försvarsmakten åter bygger upp pansarförsvaret. Den nya militära etableringen sker på Tofta skjutfält till en kostnad av 780 miljoner kronor, totalt ska 260 personer arbeta där.

Den nya grundutbildningen infördes i början av 2016 och utbildningen kommer att pågå mellan nio eller elva månader beroende på vilken befattning man sökt till.

Till Skövdes regementen P4 och T2 var det sammanlagt 123 personer som sökt sig till utbildningen, på Trängregementet T2 kom 33 rekryter till sin inryckning på måndagen.

Den nya formen av grundutbildning är betydligt längre än den tidigare, här genomgår rekryterna först en kurs som motsvarar den tidigare militära grundutbildningen, GMU, för att sedan gå vidare i sin utbildning - om de väljer att stanna kvar inom försvaret.

– Den nya utbildningen är förvillande lik den gamla allmänna värnplikten, med skillnaden att efter de första 12 veckorna så kan man avsluta och åka hem. Det är ju frivilligt att fortstätta, säger kapten Klaus Davet.

Inom försvaret hoppas man även kunna rekrytera de som genomgått GMU tidigare, den grundutbildningen kommer att vara giltig i upp till två år efter att man blivit godkänd.

De som ryckte in till P4 under måndagen kommer samtliga att gå den elva månader långa utbildningen. De ska till exempel bli gruppchefer, stridsfordonsförare eller vagnsbesättning.

Flertalet av de nya rekryterna kommer att placeras på Gotland där försvarsmakten åter bygger upp pansarförsvaret. Den nya militära etableringen sker på Tofta skjutfält till en kostnad av 780 miljoner kronor, totalt ska 260 personer arbeta där.