26 jul 2016 17:14

26 jul 2016 17:14

Cementaadvokater kritiserar motståndare

”Överdrivna påståenden och felaktigheter”

Naturskyddsföreningen och andra som överklagat kommer med överdrifter och felaktigheter.
Så skriver Cementas advokater i sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen.

Det framgår av den skriftväxling som pågår inför den kommande huvudförhandlingen i oktober.

I Cementas yttrande daterat till den 14 juli kritiserar advokaterna Bo Hansson och Martin Johansson flera av de som överklagat med skrivningen:

”Överklagandena från Naturskyddsföreningen och enskilda innehåller ett flertal kraftigt överdrivna eller direkt felaktiga påståenden om omgivningspåverkan från befintlig och sökt verksamhet.”

Advokaterna pekar på att påståendet att avståndet från Hertig Johans torg till täkten är 900 meter. Enligt Cementas mätningar är det 1 380 meter till den närmaste punkten för krossverksamhet och 2 300 meter till brytfront.

Vardagstrafiken

Att stängningen av Brandstorpsvägen skulle få negativ betydelse för vardagstrafiken bemöts med att både Skövde kommun och Trafikverket är positivt till en stängning enligt Cementa.

Bolaget tillbakavisar att täkten skulle ge oacceptabla störningar för närboenden.

Cementa anser även att slutsatsen från Länsstyrelsen i Västra Götaland om ett representativt landskap som bör bevaras är felaktigt. Man hävdar att det finns gott om liknande landskap med högre värden i Västergötland.

Länsstyrelsen anser också att lokaliseringsfrågan behöver studeras djupare, men Cementa argumenterar för att närheten till fabriken gör att den nuvarande täkten är den bästa platsen jämfört med andra alternativ.

Det framgår av den skriftväxling som pågår inför den kommande huvudförhandlingen i oktober.

I Cementas yttrande daterat till den 14 juli kritiserar advokaterna Bo Hansson och Martin Johansson flera av de som överklagat med skrivningen:

”Överklagandena från Naturskyddsföreningen och enskilda innehåller ett flertal kraftigt överdrivna eller direkt felaktiga påståenden om omgivningspåverkan från befintlig och sökt verksamhet.”

Advokaterna pekar på att påståendet att avståndet från Hertig Johans torg till täkten är 900 meter. Enligt Cementas mätningar är det 1 380 meter till den närmaste punkten för krossverksamhet och 2 300 meter till brytfront.

Vardagstrafiken

Att stängningen av Brandstorpsvägen skulle få negativ betydelse för vardagstrafiken bemöts med att både Skövde kommun och Trafikverket är positivt till en stängning enligt Cementa.

Bolaget tillbakavisar att täkten skulle ge oacceptabla störningar för närboenden.

Cementa anser även att slutsatsen från Länsstyrelsen i Västra Götaland om ett representativt landskap som bör bevaras är felaktigt. Man hävdar att det finns gott om liknande landskap med högre värden i Västergötland.

Länsstyrelsen anser också att lokaliseringsfrågan behöver studeras djupare, men Cementa argumenterar för att närheten till fabriken gör att den nuvarande täkten är den bästa platsen jämfört med andra alternativ.

Cementaförhandling i oktober

Mark- och miljödomstolen gav i mars Cementa rätt till fortsatta brytningar av kalksten, men domen är överklagad och ska prövas av Mark- och miljööverdomstolen, Möd, vid Svea hovrätt i oktober. Möd beviljade i juni prövningstillstånd och meddelade också att Cementa inte får inleda några förberedelser för att ta tillståndet i anspråk.

Tre förhandlingsdagar är utsatta i början av oktober.