26 jul 2016 14:06

26 jul 2016 14:06

Provfusk kan bli brottsligt

REGERINGEN

Fusk på högskoleprovet får allvarliga konsekvenser och regeringen har nu beslutat om ändringar i högskoleförordningen.

Ändringarna innebär att den som ertappas stängs av från deltagande i provet under två år samt att Universitets- och högskolerådet, UHR, ska kunna kräva att provsvar lämnas på heder och samvete. Med ett sådant krav finns det bättre förutsättningar att bedöma fusk som ett brott. Förordningsändringen träder i kraft den 2 augusti 2016.

Ändringarna innebär att den som ertappas stängs av från deltagande i provet under två år samt att Universitets- och högskolerådet, UHR, ska kunna kräva att provsvar lämnas på heder och samvete. Med ett sådant krav finns det bättre förutsättningar att bedöma fusk som ett brott. Förordningsändringen träder i kraft den 2 augusti 2016.