26 jul 2016 06:00

26 jul 2016 06:00

Turistbyrån kan få helt ny lokal

SKÖVDE: Undersöker flytt till nybygge

Turistbyrån i Skövde kan få nya lokaler.
Huvudspåret är att flytta till det kommande nybygget Regionens hus i Modekvarteret.

Frågan om en flytt har diskuterats i många år, men har nu kommit till skarpt läge. Next Skövde AB:s vd Mats Olsson kommer att inleda förhandlingar med Västfastigheter om ett hyreskontrakt.

– Inget är klart, men det är den lösning vi tittar på. Vi tittar på om det går att få i hop kalkylen, säger Mats Olsson.

Vill flytta i hop

En av de viktigaste orsakerna till jakten på nya lokaler är att få i hop det kommunala bolagets organisation. I dag finns den publika verksamheten i Turistbyrån vid Sandtorget, medan de övriga delarna sitter i en lokal på Långgatan.

– Vi vill få i hop verksamheterna, men det är inte möjligt i Turistbyrån, säger Mats Olsson.

Skövde kommun äger Turistbyrån och på grönytan norr om den planeras för bostäder. Turistbyrån i sig är en anrik byggnad som är svår att förändra.

Tanken nu är att i stället hyra in sig i det Regionens Hus som planeras i kvarteret Mode. En framtida Turistbyrå skulle i så fall ta plats i markplanet medan övriga delar ges plats på våning två. Närheten till kommunikationerna vid Resecentrum samt centrum beskrivs som fördelar.

– Mitt i flödet i centrum. Om vi får i hop det blir det en av de bästa ytorna som går att hitta, säger Olsson.

Hemsö fastighets AB äger rätten att bygga på platsen och bolaget förklarade för SLA i april att byggstarten är planerad till i höst om plan- och bygglovsprocessen går som planerat.

Ett färdigt hus ska i så fall stå klart till sommaren 2018. Det dröjer alltså minst två år innan Turistbyrån i så fall kan flytta sin verksamhet.

Frågan om en flytt har diskuterats i många år, men har nu kommit till skarpt läge. Next Skövde AB:s vd Mats Olsson kommer att inleda förhandlingar med Västfastigheter om ett hyreskontrakt.

– Inget är klart, men det är den lösning vi tittar på. Vi tittar på om det går att få i hop kalkylen, säger Mats Olsson.

Vill flytta i hop

En av de viktigaste orsakerna till jakten på nya lokaler är att få i hop det kommunala bolagets organisation. I dag finns den publika verksamheten i Turistbyrån vid Sandtorget, medan de övriga delarna sitter i en lokal på Långgatan.

– Vi vill få i hop verksamheterna, men det är inte möjligt i Turistbyrån, säger Mats Olsson.

Skövde kommun äger Turistbyrån och på grönytan norr om den planeras för bostäder. Turistbyrån i sig är en anrik byggnad som är svår att förändra.

Tanken nu är att i stället hyra in sig i det Regionens Hus som planeras i kvarteret Mode. En framtida Turistbyrå skulle i så fall ta plats i markplanet medan övriga delar ges plats på våning två. Närheten till kommunikationerna vid Resecentrum samt centrum beskrivs som fördelar.

– Mitt i flödet i centrum. Om vi får i hop det blir det en av de bästa ytorna som går att hitta, säger Olsson.

Hemsö fastighets AB äger rätten att bygga på platsen och bolaget förklarade för SLA i april att byggstarten är planerad till i höst om plan- och bygglovsprocessen går som planerat.

Ett färdigt hus ska i så fall stå klart till sommaren 2018. Det dröjer alltså minst två år innan Turistbyrån i så fall kan flytta sin verksamhet.

Fakta: Byggde år 1863

Det lilla huset vid Sandtorget har haft flera funktioner genom åren. Det byggdes 1863 som spruthus, dåtidens brandstation, och fick 1896 ett högt torn för torkning av brandslangarna.

1931 byggdes huset om till fiskhall. Sedan 1976 är huset turistbyrå. Huset är exteriört mycket likt sitt ursprungliga utseende från 1800-talet.

Källa: SLA:s serie Förr och nu.