27 jul 2016 16:43

27 jul 2016 16:43

En efterlängtad cirkulationsplats

SKÖVDE: Nu har cirkulationsplatsen vid Huseby tagits i bruk

Redan 2013 bestämdes det att det skulle byggas en cirkulationsplats vid Husebykorset. Detta för att lösa trafikproblemen i den starkt trafikerade korsningen. Sedan en tid tillbaka fungerar rondellbygget som tänkt, men ännu återstår en hel del omkringarbeten. Gång- och cykelvägar samt busshållplatser ska byggas.

Till många bilisters glädje så fungerar nu cirkulationsplatsen vid Huseby. Rondellen togs i bruk för en tid sedan och är säkert efterlängtad för dem som dagligen trafikerar vägen.

Bilköer

Långa köer har varit vardagsmat vid den starkt trafikerade vägkorsningen, särskilt för dem som skulle svänga ut på riksväg 49 från Hjohållet.

Bygget med att förvandla korsningen där väg 149 mynnar ut på riksväg 49 drog i gång i april. Vägavsnittet från Huseby och in mot Skövde är en av de mest trafikerade i Skaraborg med 12 600 fordon per dygn.

Byggtiden

Därför var det också en utmaning att få biltrafiken att flyta på under tiden som rondellbygget pågick. Innan byggnationen vädjade Trafikverket att bilisterna skulle samåka resa med kollektivtrafiken eller välja alternativa vägar.

Rondell

Nu är den nybyggda cirkulationsplatsen i bruk och trafiken flyter på som den ska. Efter semestern kommer dock Trafikverket, med sin huvudentreprenör Svevia, att ha en hel del arbete kvar innan platsen är helt färdig. Flera omkringarbeten återstår, bland annat målning av väglinjer.

Man planerar att hela arbetet ska vara klart till sista september. Då ska bland annat nya busshållplatser väster om rondellen stå klara. Platsen ska även få anslutande gång- och cykelvägar.

Huseby

Diskussionerna om Husebykorset har pågått i flera års tid. Det har bland annat handlat om att säkerheten ska höjas i korsningen, men också att det är nödvändigt att lösa en problematisk trafiksituation. Planerna på en trafikplats med på- och avfarter skulle vara det bästa alternativet, menade Trafikverket. Prislappen för ett sådant bygge skull dock ha varit avsevärt högre, och 2013 bestämde man sig för rondellbygget.

Till många bilisters glädje så fungerar nu cirkulationsplatsen vid Huseby. Rondellen togs i bruk för en tid sedan och är säkert efterlängtad för dem som dagligen trafikerar vägen.

Bilköer

Långa köer har varit vardagsmat vid den starkt trafikerade vägkorsningen, särskilt för dem som skulle svänga ut på riksväg 49 från Hjohållet.

Bygget med att förvandla korsningen där väg 149 mynnar ut på riksväg 49 drog i gång i april. Vägavsnittet från Huseby och in mot Skövde är en av de mest trafikerade i Skaraborg med 12 600 fordon per dygn.

Byggtiden

Därför var det också en utmaning att få biltrafiken att flyta på under tiden som rondellbygget pågick. Innan byggnationen vädjade Trafikverket att bilisterna skulle samåka resa med kollektivtrafiken eller välja alternativa vägar.

Rondell

Nu är den nybyggda cirkulationsplatsen i bruk och trafiken flyter på som den ska. Efter semestern kommer dock Trafikverket, med sin huvudentreprenör Svevia, att ha en hel del arbete kvar innan platsen är helt färdig. Flera omkringarbeten återstår, bland annat målning av väglinjer.

Man planerar att hela arbetet ska vara klart till sista september. Då ska bland annat nya busshållplatser väster om rondellen stå klara. Platsen ska även få anslutande gång- och cykelvägar.

Huseby

Diskussionerna om Husebykorset har pågått i flera års tid. Det har bland annat handlat om att säkerheten ska höjas i korsningen, men också att det är nödvändigt att lösa en problematisk trafiksituation. Planerna på en trafikplats med på- och avfarter skulle vara det bästa alternativet, menade Trafikverket. Prislappen för ett sådant bygge skull dock ha varit avsevärt högre, och 2013 bestämde man sig för rondellbygget.