27 jul 2016 14:46

27 jul 2016 21:55

Forskning om teknik

VÄSTSVERIGE: Digitalisering påverkar

Sju västsvenska lärosäten vill skapa ett nationellt forskningscentrum om digitalisering. Högskolan i Skövde är ett av dem.

Digitalisering påverkar alla samhällssektorer, till exempel industri, transport, massmedia, undervisning och sjukvård. Få företag och myndigheter utnyttjar den nya tekniken fullt ut och det krävs ny kunskap som hjälper organisationer att ta tillvara på möjligheterna. Därför vill sju västsvenska lärosäten skapa ett nationellt forskningscentrum om digitalisering placerat i Västsverige.

Rektorerna vid Högskolan i Skövde, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Jönköping university och Högskolan Väst har skickat in en skrivelse till regeringen. Förslaget är att de ges i uppdrag att utreda hur ett sådant centrum bör se ut.

Digitalisering påverkar alla samhällssektorer, till exempel industri, transport, massmedia, undervisning och sjukvård. Få företag och myndigheter utnyttjar den nya tekniken fullt ut och det krävs ny kunskap som hjälper organisationer att ta tillvara på möjligheterna. Därför vill sju västsvenska lärosäten skapa ett nationellt forskningscentrum om digitalisering placerat i Västsverige.

Rektorerna vid Högskolan i Skövde, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Jönköping university och Högskolan Väst har skickat in en skrivelse till regeringen. Förslaget är att de ges i uppdrag att utreda hur ett sådant centrum bör se ut.