28 jul 2016 06:00

28 jul 2016 06:00

2 av 20 skolor utnyttjar stöd

SKÖVDE: Frösve och Stöpenskolan får 357 000 kronor till läxhjälp

Endast två grundskolor av 20 i Skövde kommun har sökt statligt bidrag för läxhjälp. De beviljade bidragen når sju procent av kommunens samtliga elever.

Sammanlagt har regeringen avsatt 281 miljoner i bidrag för 2016 som grundskolor kunde söka för att kunna ge sina elever läxhjälp.

Ny granskning

En ny granskning av SVT Nyheter visar dock en ojämn fördelning av bidragen då flera skolor och även hela kommuner inte har fått ta del av bidraget.

Orsaken till detta tros vara att de inte har skickat in några ansökningar.

Enligt granskningen är det endast två skolor av 20 i Skövde kommun som har beviljats bidraget för läxhjälpen som riktar sig till årskurs sex upp till årskurs nio.

Av de 357 000 kronor som beviljades gick 317 000 kronor till Stöpenskolan och resterande 40 000 kronor till Frösve skola.

– I ansökan berättade vi att läxhjälp erbjuds till alla våra 317 elever. Så vi blev väldigt förvånade och självklart väldigt tacksamma när vi fick reda på att vi skulle få 1 000 kronor per elev. Sen tror jag att det bara är vi och Frösve som har sökt bidraget här i kommunen, säger Kristin Benerdal som är rektor på Stöpenskolan.

Mer lärartid

Bidraget till Frösve skola var riktat till de cirka 45 elever som går i årskurs 6 och nådde också nästan upp till maxgränsen gällande bidrag per elev som är på 1 000 kronor.

– Det känns jättebra. Vi har haft läxhjälp tidigare men nu kan vi avsätta ordentligt med lärartid för detta, säger Inger Jönsson som är rektor på Frösve skola.

Sammanlagt är det ungefär sju procent av grundskoleeleverna i Skövde kommun som påverkas av bidraget för läxhjälp.

Få ansökningar

Anledningen som diskuteras gällande varför bidraget inte har fördelats jämnare mellan skolarna är att det är många som helt enkelt har struntat i att skicka in en ansökan.

– Från politiskt håll har vi inte varit insatta i den här frågan men är det så att flera skolor inte har sökt bidraget så måste man ta reda på varför, säger Paula Bäckman som är ordförande för barn och utbildningsnämnden.

– Vi har ingen som kan kommentera detta i nuläget, säger Elin Lundqvist som är tillförordnad sektorchef för barn och utbildning.

Av de 281 miljoner som skulle delas ut i Sverige har endast cirka 216 miljoner kronor använts.

Sammanlagt har regeringen avsatt 281 miljoner i bidrag för 2016 som grundskolor kunde söka för att kunna ge sina elever läxhjälp.

Ny granskning

En ny granskning av SVT Nyheter visar dock en ojämn fördelning av bidragen då flera skolor och även hela kommuner inte har fått ta del av bidraget.

Orsaken till detta tros vara att de inte har skickat in några ansökningar.

Enligt granskningen är det endast två skolor av 20 i Skövde kommun som har beviljats bidraget för läxhjälpen som riktar sig till årskurs sex upp till årskurs nio.

Av de 357 000 kronor som beviljades gick 317 000 kronor till Stöpenskolan och resterande 40 000 kronor till Frösve skola.

– I ansökan berättade vi att läxhjälp erbjuds till alla våra 317 elever. Så vi blev väldigt förvånade och självklart väldigt tacksamma när vi fick reda på att vi skulle få 1 000 kronor per elev. Sen tror jag att det bara är vi och Frösve som har sökt bidraget här i kommunen, säger Kristin Benerdal som är rektor på Stöpenskolan.

Mer lärartid

Bidraget till Frösve skola var riktat till de cirka 45 elever som går i årskurs 6 och nådde också nästan upp till maxgränsen gällande bidrag per elev som är på 1 000 kronor.

– Det känns jättebra. Vi har haft läxhjälp tidigare men nu kan vi avsätta ordentligt med lärartid för detta, säger Inger Jönsson som är rektor på Frösve skola.

Sammanlagt är det ungefär sju procent av grundskoleeleverna i Skövde kommun som påverkas av bidraget för läxhjälp.

Få ansökningar

Anledningen som diskuteras gällande varför bidraget inte har fördelats jämnare mellan skolarna är att det är många som helt enkelt har struntat i att skicka in en ansökan.

– Från politiskt håll har vi inte varit insatta i den här frågan men är det så att flera skolor inte har sökt bidraget så måste man ta reda på varför, säger Paula Bäckman som är ordförande för barn och utbildningsnämnden.

– Vi har ingen som kan kommentera detta i nuläget, säger Elin Lundqvist som är tillförordnad sektorchef för barn och utbildning.

Av de 281 miljoner som skulle delas ut i Sverige har endast cirka 216 miljoner kronor använts.

  • Joacim F Kaiberger