28 jul 2016 07:45

28 jul 2016 07:45

Elfel orsakar tågförseningar

TRAFIK (TT)

Tågtrafiken längs västra stambanan till och från Göteborg dras med förseningar efter ett elfel mellan Jonsered och Lerum.

– Ett tåg står stilla på sträckan och måste bogseras undan innan reparationerna kan inledas på det drabbade spåret, säger Beisi Sundin, informatör vid Trafikverket.

Tills vidare råder enkelspårstrafik förbi platsen. Trafik mellan Göteborg–Alingsås, Göteborg–Skövde och Göteborg–Stockholm drabbas av förseningarna. Det finns ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt.

– Ett tåg står stilla på sträckan och måste bogseras undan innan reparationerna kan inledas på det drabbade spåret, säger Beisi Sundin, informatör vid Trafikverket.

Tills vidare råder enkelspårstrafik förbi platsen. Trafik mellan Göteborg–Alingsås, Göteborg–Skövde och Göteborg–Stockholm drabbas av förseningarna. Det finns ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt.