28 jul 2016 13:29

28 jul 2016 13:29

Fick inte sina dörrar

SKÖVDE: Anmäler byggvarufirma

Efter snart två månader har Skövdebon fortfarande inte fått de dörrar som beställts hos en byggvarufirma. Nu gör personen en anmälan till ARN.

En Skövdebo anmäler en byggvarufirma till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

I anmälan skriver kunden att den beställde två dörrar av byggvarufirman den 29 maj. Uppskattad leveranstid för dörrarna var fem till tio arbetsdagar. När varorna inte levererats efter flera veckor, framkom det via mejlkontakt att dörrarna blivit fellevererade till Solna.

Anmälaren bad om att få sina pengar tillbaka, men byggvarufirman hävdar att dörrarna måste återlämnas innan pengar kan betalas ut. ”Deras kundsupport är under all kritik” avslutar anmälaren.

En Skövdebo anmäler en byggvarufirma till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

I anmälan skriver kunden att den beställde två dörrar av byggvarufirman den 29 maj. Uppskattad leveranstid för dörrarna var fem till tio arbetsdagar. När varorna inte levererats efter flera veckor, framkom det via mejlkontakt att dörrarna blivit fellevererade till Solna.

Anmälaren bad om att få sina pengar tillbaka, men byggvarufirman hävdar att dörrarna måste återlämnas innan pengar kan betalas ut. ”Deras kundsupport är under all kritik” avslutar anmälaren.

  • Anna Leijon