28 jul 2016 06:00

28 jul 2016 21:03

Next inför ny policy efter kritiken

SKÖVDE: Alla föreningar kan anmäla sig för arbetsinsatser

Efter kritiken att Next Skövde AB riskerar att favorisera vissa idrottsföreningar inför det kommunala turistbolaget nya riktlinjer.

Bolagets styrelse godkände en policy kring anlitande av ideella föreningar vid sitt senaste sammanträde.

– På förekommen anledning har vi tagit fram en enkel policy som visar hur vi ska gå till väga, säger vd:n Mats Olsson.

– Men jag vill också säga att vi samarbetat med många föreningar genom åren och det har inte kommit fram något om att vi har favoriserat någon.

Hjälper till

Kritiken kom från Skövde KIK:s ordförande Anders Plantin efter STCC-tävlingarna i maj. Arbetsinsatserna ger föreningarna värdefulla intäkter, men Plantin menade att bolagets brist på rutiner riskerade att favorisera vissa klubbar.

– Jag tycker att det är på sin plats att fråga hur det sköts, sa Plantin till SLA då.

Nu tydliggör Next möjligheten för alla föreningar i Skövde kommun att hjälpa till före, under eller efter vid de evenemang som bolaget själva arrangerar. Via bolagets hemsida kan ideella föreningar framöver anmäla sitt intresse.

Ytterst är det bolagets vd som avgör vilken förening som ska anlitas för enskilda evenemang. Av årsredovisningen ska också framgå vilka föreningar som har anlitats under året.

Kriterier

I dokumentet anges de kriterier som ska användas när Next väljer ut de föreningar som ska anlitas.

Föreningens kapacitet att genomföra sitt åtagande.

Prisbild.

Tidigare erfarenhet av föreningen i liknande eller andra evenemang.

Next Skövde strävar efter en bredd över längre tid i vilka föreningar som anlitas.

Bolagets styrelse godkände en policy kring anlitande av ideella föreningar vid sitt senaste sammanträde.

– På förekommen anledning har vi tagit fram en enkel policy som visar hur vi ska gå till väga, säger vd:n Mats Olsson.

– Men jag vill också säga att vi samarbetat med många föreningar genom åren och det har inte kommit fram något om att vi har favoriserat någon.

Hjälper till

Kritiken kom från Skövde KIK:s ordförande Anders Plantin efter STCC-tävlingarna i maj. Arbetsinsatserna ger föreningarna värdefulla intäkter, men Plantin menade att bolagets brist på rutiner riskerade att favorisera vissa klubbar.

– Jag tycker att det är på sin plats att fråga hur det sköts, sa Plantin till SLA då.

Nu tydliggör Next möjligheten för alla föreningar i Skövde kommun att hjälpa till före, under eller efter vid de evenemang som bolaget själva arrangerar. Via bolagets hemsida kan ideella föreningar framöver anmäla sitt intresse.

Ytterst är det bolagets vd som avgör vilken förening som ska anlitas för enskilda evenemang. Av årsredovisningen ska också framgå vilka föreningar som har anlitats under året.

Kriterier

I dokumentet anges de kriterier som ska användas när Next väljer ut de föreningar som ska anlitas.

Föreningens kapacitet att genomföra sitt åtagande.

Prisbild.

Tidigare erfarenhet av föreningen i liknande eller andra evenemang.

Next Skövde strävar efter en bredd över längre tid i vilka föreningar som anlitas.