28 jul 2016 11:02

28 jul 2016 11:05

Skövde rasar i miljörankning

SKÖVDE

Skövde hamnar på plats 125 av 290 i årets miljörankning. Det är en försämring jämfört med plats 76 förra året.

Aktuell Hållbarhets granskning av kommunernas miljöarbete visar att Skövde har rasat, från plats 76 förra året till plats 125. I Västra Götaland hamnar Skövde på plats 19 av 49.

Bästa kommun i länet är Göteborg som ingår i Naturvårdsverkets nätverk för ekosystemtjänster. Flera av de kommuner som är bra på miljöarbete har kommit långt i arbetet med värdering av ekosystemtjänster.

Exempelvis Göteborg tar fram riktlinjer för att kompensera ekosystemtjänster som försvinner i samband med exploatering eller ombyggnationer. Syftet är att förhindra att viktiga ekosystemtjänster som vattenrening, luftrening, lokalklimat och rekreation försvagas eller försvinner.

Aktuell Hållbarhets granskning av kommunernas miljöarbete visar att Skövde har rasat, från plats 76 förra året till plats 125. I Västra Götaland hamnar Skövde på plats 19 av 49.

Bästa kommun i länet är Göteborg som ingår i Naturvårdsverkets nätverk för ekosystemtjänster. Flera av de kommuner som är bra på miljöarbete har kommit långt i arbetet med värdering av ekosystemtjänster.

Exempelvis Göteborg tar fram riktlinjer för att kompensera ekosystemtjänster som försvinner i samband med exploatering eller ombyggnationer. Syftet är att förhindra att viktiga ekosystemtjänster som vattenrening, luftrening, lokalklimat och rekreation försvagas eller försvinner.